Przede wszystkim obowiązek

gb

|

Gość Tarnowski 13/2016

publikacja 24.03.2016 00:15

Ks. dr Wojciech Gałda został mianowany przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Mianowany przez bp. Andrzeja Jeża kanonikiem gremialnym ks. dr Wojciech Gałda (drugi z lewej) złożył wyznanie wiary i został włączony w skład Kapituły Kolegiackiej w Bochni Mianowany przez bp. Andrzeja Jeża kanonikiem gremialnym ks. dr Wojciech Gałda (drugi z lewej) złożył wyznanie wiary i został włączony w skład Kapituły Kolegiackiej w Bochni
Grzegorz Brożek /Foto Gość

Ksiądz Gałda zastąpił w styczniu na stanowisku proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Bochni mianowanego biskupem ks. Leszka Leszkiewicza. – W Bochni funkcja proboszcza łączy się z funkcją kustosza sanktuarium MB Różańcowej. W bazylice przecinają się drogi wielu mieszkańców całego regionu. Tu jest serce Bochni, które jest polem różnej aktywności duszpasterskiej, społecznej, kulturalnej – mówi ks. Wojciech Gałda. Źródłosłów słowa kustosz oznacza „tego, który się opiekuje”.

– To jest moje zadanie. Troszczyć się o ludzi, opiekować się tymi, którzy tu przychodzą. Wspierać ich, pocieszać, umacniać, dawać okazję do sakramentów – dodaje.
– Naszym celem jest służyć Bogu i Kościołowi. Kanonicy bywają w Bochni, na odpustach głoszą kazania, wspólnie się modlą w kolegiacie. Organizowaliśmy sympozja mariologiczne, wydawaliśmy publikacje książkowe – mówi ks. dr hab. Janusz Królikowski, dotychczasowy zastępca na prepozyta bocheńskiej kapituły. – Od lat regularnie fundujemy stypendia naukowe dla zdolnej, niezamożnej młodzieży. To nie tak, że kapituła tylko „zaszczyca i zasiada” – dodaje prepozyt.
– To żywa wspólnota kapłańska, bo dość często obecni są w bazylice, spotykają się, modlą. Sympozja mariologiczne to też jest dzieło wartościowe, może nie dla wszystkich przystępne. Jednak forma działalności naukowej prowadzona przez kapitułę podnosi rangę i znaczenie tego miejsca. To nie jest „papierowa” kapituła – zapewnia bochnianka Anna Filipek.
W diecezji mamy 4 kapituły: w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Wojniczu. Historycznie była kiedyś jeszcze kapituła w Bobowej. 
– Powołanie w skład kapituły było zawsze dla kapłana formą wyróżnienia. To jest dowartościowanie dotychczasowej posługi w Kościele. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że „noblesse oblige”, czyli szlachectwo zobowiązuje. Mam nadzieję, że kapłani powoływani w skład kapituł będą w stanie wykrzesać jeszcze dodatkowe siły intelektualne i duchowe w służbie Kościołowi – mówił biskup tarnowski Andrzej Jeż, powołując 1,5 roku temu do życia kapitułę w Wojniczu. Kapłani są do tego zresztą zobowiązani. Zadaniem kanoników jest 
m.in. promocja nauczania Kościoła zwłaszcza przez osobiste świadectwo.