Czy Kościół się odnawia?

Grzegorz Brożek Grzegorz Brożek

publikacja 30.11.2016 13:10

W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbywa się doroczna, jesienna konferencja naukowa.

Czy Kościół się odnawia? Głównym zaproszonym był ks. prof. dr. Miguel de Salis Amaral z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie (z prawej). Grzegorz Brożek /Foto Gość


Konferencję zorganizował Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UP JP II w Krakowie. Tytułem konferencji były słowa zaczerpnięte z dokumentu soborowego Lumen Gentium: „Ecclesia semper renovanda”, czyli Kościół ustawicznie się odnawia. Podjęta tematyka wpisuje się w kontekst historyczny, w którym jako Kościół partykularny się znajdujemy stojąc u progu V Synodu Diecezji Tarnowskiej, który ma służyć właśnie odnowie.

- W wielu wypowiedziach pojawia się myśl o reformie jako klucz do rozumienia Soboru Watykańskiego II. Zdumienie ogarnia, kiedy sięgamy do dokumentów, i oczywiście nigdzie takiego stwierdzenia nie znajdujemy. Słowo występuje 9 razy, i tylko raz w odniesieniu do Kościoła. Co innego, jeśli chodzi o odnowę. To słowo występuje 50 razy i zawsze w odniesieniu do Kościoła. To słowo właśnie stanowi klucz do odczytania soboru – mówił ks. prof. Janusz Królikowski, dziekan WT Sekcja w Tarnowie UP JP II w Tarnowie. 

Pierwszy referat na konferencji wygłosił ks. prof. dr Miguel de Salis Amaral z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, wybitny naukowiec zajmujący się eklezjologią, a zarazem konsulator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wygłosił wykład „Eklezjologia w służbie odnowy Kościoła”. O tym zaś jak charyzmaty i kult maryjny odnawiają Kościół mówili kolejno ks. prof. Bogdan Ferdek i o prof. Grzegorz Bartosik.

- Kościół, jako żywy organizm, dlatego żyje, bo doświadcza ustawicznej odnowy. Odnowa, ciągła zmiana, to przejaw życia. Dlatego im bardziej jest wymagająca sytuacja, w której znajduje się Kościół, to jest to okoliczność bardziej korzystna, bardziej sprzyjająca odnowie. Im trudniej tym bardziej mamy szansę stawania się tym, czym jako Kościół jesteśmy, mamy szansę ujawniania pełni Kościoła, piękna Kościoła. Dlatego patrzę z nadzieją na przyszłość – mówił do uczestników sesji biskup Andrzej Jeż.