Piechotą do Matki

Grzegorz Brożek Grzegorz Brożek

dodane 14.07.2018 10:40

Do Tuchowa w czasie odpustu maryjnego wielu pielgrzymów dotarło pieszo. Wśród nich grupa pątników IV Franciszkańskiej Pieszej Pielgrzymki do Tuchowa.

Piechotą do Matki Pielgrzymi z Zakliczyna na trasie arch. LSO par. pw. MB Anielskiej

Grupa pątników pielgrzymki franciszkańskiej organizuje się od kilku lat przy parafii pw. MB Anielskiej w Zakliczynie i klasztorze franciszkanów w tym miejscu. Pielgrzymują niemal na sam koniec odpustu tuchowskiego. Organizatorem i przewodnikiem grupy, która idzie pół dnia do Maryi, pokonując 26 km przez malownicze tereny gmin Zakliczyn, Pleśna i Tuchów, był o. Tomasz Michalik z zakliczyńskiego klasztoru Braci Mniejszych (franciszkanów). Tego roku na pielgrzymi szlak wyruszyło 380 osób, z czego dużą część stanowiła młodzież. Co ciekawe, z roku na rok rośnie zarówno liczba młodych w pielgrzymce, jak i liczba pielgrzymów w ogóle.