W Tarnowie odbyła się II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Beata Malec-Suwara Beata Malec-Suwara

dodane 27.04.2019 19:40

27 kwietnia ponad 300 członków jednogłośnie przyjęło dokument wypracowany przez Komisję Małżeństw i Rodzin.

W Tarnowie odbyła się II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji tarnowskiej odbyła się w auli tarnowskiego seminarium. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie 27 kwietnia odbyła się II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej, podczas której ponad 300 osób powołanych na synod jednogłośnie przyjęło dokument "Duszpasterstwo małżeństw i rodzin w diecezji tarnowskiej".

- Dziękuję całej Komisji Małżeństw i Rodzin za pracę nad tym dokumentem. On powstał jako dzieło wspólnoty - podkreślał ks. Piotr Cebula, jej przewodniczący, mówiąc o współpracy wszystkich wspólnot rodzinnych i małżeńskich istniejących w diecezji tarnowskiej nad jego powstaniem. Przy komisji tej posługuje także 56 konsulatorów - specjalistów w tej dziedzinie.

W Tarnowie odbyła się II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej   Komisja Małżeństw i Rodzin z bp. Andrzejem Jeżem. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Ksiądz Cebula, omawiając dokument, wskazywał na niektóre wyzwania dla duszpasterstwa. Praca parafialnych zespołów synodalnych pokazała, jak wiele jest trudności małżeńskich i rodzinnych pęknięć spowodowanych rozłąką emigracyjną. Dokument omawia także kwestie dotyczące wsparcia małżeństw i rodzin przeżywających kryzysy i roli, jaką w tym względzie odgrywają kapłani. Mowa jest także o towarzyszeniu osobom żyjącym w sytuacjach nieprawidłowych i żyjącym w pojedynkę, skrzywdzonym, porzuconym przez małżonka sakramentalnego.

Oficjał Sądu Biskupiego ks. Rafał Wierzchanowski podkreślał, jak ważne dzisiaj jest przygotowanie do małżeństwa i związana z nim katechizacja. Temu zagadnieniu dokument poświęca aż 19 punktów. - To odpowiedź na słabnącą kondycję współczesnych małżeństw. Aby się o niej przekonać, wystarczy zajrzeć do statystyk rozwodowych - mówił oficjał, przywołując także statystki spraw wnoszonych do Sądu Biskupiego w Tarnowie na przestrzeni dziesięcioleci i ostatnich lat.

Z analizy sądowej wynika, że przyczyną, która najczęściej powoduje rozpad wspólnoty małżeńskiej, jest słaba wiara narzeczonych, często sprowadzona do obrzędowości, tradycji i akceptacji tylko niektórych zasad. - Zaskakuje fakt, że młodzi pochodzący z rodzin katolickich, zawierając sakrament małżeństwa, nie upatrują swojej siły i mocy w łasce sakramentalnej oraz wspólnej modlitwie - zauważył ks. Wierzchanowski.

Stąd wynika kilka koniecznych zmian w katechizacji przedmałżeńskiej, która musi być prowadzona wielopłaszczyznowo. Katechizacja prowadzona być powinna w formie warsztatów tematycznych, a kapłana wspierać w tym będzie zespół ekspertów-specjalistów.

W Tarnowie odbyła się II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej   Członkowie powołani na synod wypełnili aulę seminaryjną. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

O pięknie sakramentu małżeństwa podczas II Sesji Plenarnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej mówili, a raczej świadczyli Iwona i Andrzej Bernachowie z Domowego Kościoła. Sami przyznali, że biorąc ślub, nie zdawali sobie do końca sprawy z przymierza, jakie z Bogiem wówczas zawierali. Przypominali, że sakrament małżeństwa to przymierze - układ trzech osób: małżonkowie i Bóg. - Bóg jest wierny przymierzu zawsze, dlatego Jego miłość nie zawodzi nigdy i to jest siłą sakramentu małżeństwa - mówili. - Zawieramy przymierze na wszystko. Na wszystko dobro i na wszystko zło, na życie co dzień. Nie stwarzamy sobie żadnej furtki i żadnej taryfy ulgowej. Zawsze ty i tylko ty, i tylko z tobą, wtedy tylko powstanie nasze my z Nim, Bogiem samym, który jest przy nas zawsze - dodali.

O bardzo ważnej dzisiaj roli duszpasterstw stanowych mówili Magdalena Kleczyńska i Piotr Smajdor. Przypomnieli o odkrywaniu w nich kobiecości i męskości, kiedy w świecie za wszelką cenę chce się te różnice zacierać.

Z tematem towarzyszenia osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych zmierzył się ks. Adam Nita, tłumacząc, jak wielkim wyzwaniem jest ta sytuacja dzisiaj dla Kościoła.

W Tarnowie odbyła się II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej   Podczas głosowania ponad 300 członków jednogłośnie przyjęło dokument wypracowany przez Komisję ds. Małżeństw i Rodzin. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Za zaangażowanie w poszczególnych komisjach synodalnych i parafialnych zespołach synodalnych dziękował także biskup tarnowski Andrzej Jeż. - Bardzo istotne było i jest pogłębione przeżywanie synodalnych niedziel, dzięki którym wszyscy diecezjanie mogą na bieżąco uczestniczyć w synodzie i podejmować tematy, które m.in. rozważamy i dyskutujemy podczas spotkań parafialnych zespołów synodalnych. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami, najpierw tymi krytycznymi. To jest bardzo ważne w kontekście prac synodu. Zgromadzona w ten sposób wiedza pomaga w realizowania najważniejszego celu synodu, którym jest obranie takich kierunków pracy duszpasterskiej, które najskuteczniej dopomogą naszym diecezjanom na drodze zbawienia - mówił biskup, otwierając obrady.

Kończąc je, przywołał hasło synodu: "Kościół na wzór Chrystusa". - Dostrzegamy pewne tendencje i pokusę we współczesnym Kościele, aby zmienić pewne priorytety, zastosować pewnego rodzaju odwrotność: "Chrystus na wzór Kościoła" - zauważył biskup, odwołując się do ostatniego listu Benedykta XVI, w którym papież senior pisał o przyczynach kryzysu Kościoła.

- Dlatego bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że Kościół tworzony jest na wzór Chrystusa. Chrystus wczoraj, Chrystus dzisiaj i Chrystus jutro - powtarzał bp Jeż, podkreślając wagę tradycji, odwagi w szukaniu nowych sił, ale i wykorzystywania współczesnych kryzysów małżeństwa i rodziny do wypracowania zaangażowanych form życia duszpasterskiego.

- Dobrzy żeglarze mogą wichurę wykorzystać do tego, aby szybciej przemieszczać się statkiem. Myślę, że wiele tych negatywnych zjawisk, które są we współczesnej kulturze, jeżeli tylko będziemy wierni Chrystusowi, można wykorzystać tak, aby łódź Kościoła popłynęła mocniej, silniej i zdecydowanie - dodał.

W Tarnowie odbyła się II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej   II Sesja Plenarna rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem Ewangeliarza, który jest znakiem Chrystusa. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

- Jeżeli jesteśmy wierni Chrystusowi, Ewangelii, Duchowi Świętemu w Kościele, jeżeli doświadczamy tego, że jesteśmy wspólnotą Boga Ojca, wtedy zawsze jesteśmy nowocześni, pójdziemy dalej, bo Chrystus, wędrując razem z nami, jest jutrem i spełnieniem eschatologicznym - przekonywał biskup, zachęcając do odważnych i dalekosiężnych działań, ale takich, które będą przemodlone i zawsze zanurzone w Źródle.

GALERIĘ ZDJĘĆ z II Sesji Plenarnej V SDT znajdziecie tutaj:

Odnotować należy, że podczas II Sesji Plenarnej ks. Andrzej Dudek przedstawił sprawozdanie z prac w komisji głównej i 13 komisji synodalnych. Niektóre z nich już wypracowały konieczne instrukcje i statuty. Każda pracuje nad końcowym dokumentem.

O tym, jak przebiegają prace w parafialnych zespołach synodalnych mówiła z kolei Agnieszka Juszczyk z sekretariatu V SDT. To w nich co miesiąc dyskutowane są zagadnienia przedstawiane przez synod. W ostatnim roku tematycznie skoncentrowane były wokół rodziny, obecnie dotyczyć będą parafii, a w kolejnym - ewangelizacji. W tym roku zmianie ulegnie także sposób konsultacji prowadzony w parafialnych zespołach synodalnych. Wcześniej polegał on na odpowiedzi na konkretne pytania, teraz konsultacje dotyczyć będą konkretnych fragmentów dokumentów, regulaminów czy instrukcji, które są tworzone przez poszczególne komisje synodalne.