Głuchym słuch wracają

Wydział Misyjny

publikacja 22.05.2019 14:02

Specjaliści wrócili z Kamerunu, gdzie przywrócili słuch 76 dzieciom. Łącznie dopasowali 124 aparaty słuchowe.

Dzieci ze szkoły w Bertoua. Dzieci ze szkoły w Bertoua.
Wydział Misyjny

Zespół przez dwa tygodnie pracował w założonej w 2006 roku i prowadzonej przez tarnowską misjonarkę świecką Ewę Gawin szkole dla dzieci głuchoniemych w Bartoua w Kamerunie. Pacjentami protetyków słuchu były dzieci uczęszczające do szkoły, absolwenci szkoły, ale również mieszkańcy Kamerunu.

Protetycy słuchu zaopatrzyli w aparaty słuchowe 76 uczniów szkoły, każdy z nich otrzymał też baterie, środki czystości i osuszacze, dzieci zostały również przeszkolone z eksploatacji aparatów. Przeszkolona też została kadra nauczycielska.

Protetycy nagrali dla dzieci filmy instruktażowe jak zakładać, zdejmować i dbać o podarowane aparaty. Część aparatów pochodziła od prywatnych darczyńców, ale głównej pomocy udzieliły polskie firmy audioprotetyczne, które przekazały wysokiej klasy aparaty słuchowe, oprogramowanie, baterie i środki pielęgnacyjne.

Projekt „Protetyk słuchu w Afryce” to wspólne dzieło diecezji tarnowskiej i Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Patronuje mu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Lekarski II i Zakład Protetyki Słuchu na tymże uniwersytecie.

Projekt ten daje nadzieję na przywrócenie dzieciom z Bertoua normalnego życia.  Jego uczestnicy to pracownicy Zakładu Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska, prof. UM dr n. fiz. Olgierd Maciej Stieler i protetyk słuchu mgr Agnieszka Łukanowska oraz fizjoterapeutka mgr Edyta Wdowiak.

Protetyk Słuchu w Afryce
RDN TV