Pieniądze na rozwój

Grzegorz Brożek Grzegorz Brożek

publikacja 02.06.2019 17:00

W sanktuarium w Tuchowie odbyło się spotkanie formacyjne stypendystów Fundacji im. abp. Jerzego Ablewicza.

Pieniądze na rozwój Ania Olejarz z Barcic przez kilka lat była stypendystką Fundacji im. abp. Jerzego Ablewicza. Grzegorz Brożek /Foto Gość

Obecnie w diecezji mamy 109 stypendystów tej fundacji. Spotykają się dwa razy do roku na formacji. Jesienią w Tarnowie, w dniu, kiedy przyznawane są nowe stypendia, oraz przed końcem roku szkolnego, za każdym razem w innym miejscu, zazwyczaj w jakimś sanktuarium na terenie diecezji. Formacja jest wyrazem tak samo jak pieniężne stypendium troski o wzrastanie intelektualne i duchowe młodych ludzi.

Fundacja abp. Jerzego Ablewicza wspiera zdolną dobrze uczącą się, ale niezamożną młodzież z diecezji. To młodzież także aktywna w swoich wspólnotach, głównie parafialnych, ale też prezentująca właściwą postawę moralną. Obecnie stypendystami mogą być uczniowie od 7 klasy szkoły podstawowej do końca szkoły ponadpodstawowej. – Nasi stypendyści to naprawdę bardzo dobrzy uczniowie, którzy chcą się rozwijać. Minimalna średnia dla szkoły podstawowej to 4,8, a dla szkoły ponadpodstawowej to 4,5. Wielu ma znacznie wyższe średnie – mówi ks. dr Robert Dytko, sekretarz fundacji.

Pieniądze na rozwój   Stypendyści z opiekunami uczestniczyli w Mszy św. w bazylice w Tuchowie. Grzegorz Brożek /Foto Gość

W regulaminie stypendium, które fundacja przeznacza dla uczniów (250 złotych miesięcznie przez 10 miesięcy w roku dla ucznia szkoły podstawowej i 300 złotych miesięcznie dla ucznia szkoły średniej), widnieje zapis, że 60 proc. otrzymywanej kwoty trzeba przeznaczyć na potrzeby stricte związane z nauką. Fakt, że z tego się rozliczają, gwarantuje, że środki są efektywnie wydawane zgodnie z celem stypendium.

Stypendyści przyznają, że dla nich to duża szansa na zakup dodatkowych podręczników, na korepetycje językowe, dodatkowe kursy, szkolenia. Także, jeśli chodzi o drobne własne potrzeby to mają komfort, przyznają, że nie proszą rodziców.

W Tuchowie po Mszy św. w bazylice, której przewodniczył ks. inf. Władysław Kostrzewa, wieloletni kapelan patrona fundacji, stypendyści zostali oprowadzeni po sanktuarium i wysłuchali referatu ks. Krzysztofa Kamieńskiego o abp. Jerzym Ablewiczu. Na zakończenie spotkania wzięli udział w integracyjnym grillu.

Więcej w „Gościu Tarnowskim”.