Jaworze Górne. Jesteśmy dumni, że św. Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły

Beata Malec-Suwara Beata Malec-Suwara

publikacja 05.06.2019 20:20

Czekali na niego prawie 100 lat. W 40. rocznicę jego pierwszej pielgrzymki do Polski przekroczył próg tej szkoły i zostanie tu z pewnością na długo.

Jaworze Górne. Jesteśmy dumni, że św. Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły Biskup Andrzej Jeż błogosławi nowi sztandar szkoły w Jaworzu Górnym. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

W kościele w Gorzejowej 5 czerwca biskup tarnowski Andrzej Jeż przewodniczył Mszy św. z okazji nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Jaworzu Górnym. Biskup pobłogosławił także nowy sztandar szkoły i odsłonił tablicę pamiątkową, na których widnieją postać św. Jana Pawła II i jego słowa: "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Słowem, przywitano tu patrona z honorami i pompą.

Jaworze Górne. Jesteśmy dumni, że św. Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły   Mszę św. rozpoczynającą uroczystość nadania szkole imienia papieża Polaka koncelebrował biskup tarnowski Andrzej Jeż wraz z kapłanami z dekanatu Pilzno i księżmi krajanami. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Zobacz także nasz serwis: 1979-2019: 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

- To historyczna chwila - mówi Barbara Monica, dyrektor placówki. Jak tłumaczy, początek szkolnictwa w Jaworzu Górnym sięga prawie 100 lat wstecz. W 1920 r. rozpoczęto tu budowę pierwszej, jeszcze wtedy drewnianej szkoły. Potem postawiono murowany obiekt, do którego w latach 90. dobudowano piętro. Dziś szkoła prezentuje się pięknie. Nigdy jednak nie miała patrona. 

Pomysł, by się o niego postarać, zrodził się w 2016 r., kiedy rodzice wraz z nauczycielami opracowywali program wychowawczy dla szkoły. Zgłoszono 3 kandydatów - św. Jana Pawła II, Danutę Siedzikównę "Inkę" i Janusza Korczaka. Wybór przez głosowanie całej społeczności szkolnej, rodziców i mieszkańców dwóch wsi - Jaworza Górnego i Dolnego - padł na papieża Polaka.

- Jesteśmy dumni, że św. Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły, że jego postać i jego słowa widnieją na naszym sztandarze i tablicy. Nasi uczniowie na pewno uczynią wszystko, by nie zawieść najlepszego nauczyciela. Będą jak on uczyć się żyć dla innych, dbać o to, aby bardziej być niż mieć - mówiła podczas dzisiejszej uroczystości Barbara Monica. - Młodzież potrzebuje teraz autorytetów i wsparcia w poszukiwaniu dróg życiowych i my musimy im w tym pomóc, jesteśmy za to odpowiedzialni - dodała.

Jaworze Górne. Jesteśmy dumni, że św. Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły   Ślubowanie na sztandar szkoły przez panią dyrektor, przewodniczącą rady rodziców, grona pedagogicznego oraz przedstawicieli każdej z klas. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

- Janie Pawle II, wielki nasz patronie, przyrzekamy, że nie zapomnimy wspaniałego dziedzictwa, jakie nam pozostawiłeś, będziemy próbować je naśladować, będziemy uczyć się od ciebie, jak żyć. Mamy nadzieję, że miłość, jaką nas darzyłeś, teraz pomoże nam w realizacji zamierzeń i przyrzeczeń, które składamy. W chwilach trudnych będziemy przypominać sobie twoje słowa "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię" oraz hasło, które mamy na sztandarze: "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali" - mówiła.

W imieniu całej społeczności szkolnej oświadczyła, że są dobrze przygotowani i gotowi z dumą i szacunkiem pracować, uczyć się i wychowywać uczniów w duchu nauk i dokonań papieża Polaka. Wyliczała szereg działań, jakie szkoła już podjęła, by przybliżyć postać patrona, m.in. liczne konkursy, nawet o zasięgu gminnym, wieczór filmowy, program wychowawczy, mapy miejsc, które papież odwiedził w Polsce.

Miejscowy proboszcz ks. Stanisław Oleksyk dziękował rodzicom i całej społeczności szkolnej za wybór patrona oraz za wysiłek, jaki podejmują, by łączyć zdobywanie wiedzy z kształtowaniem właściwych postaw moralnych i religijnych.

Jaworze Górne. Jesteśmy dumni, że św. Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły   W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Pilzno. Jedna z nich - z Machowej - także ma za patrona św. Jana Pawła II. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Gratulacje i życzenia przekazał także biskup tarnowski Andrzej Jeż, by św. Jan Paweł II był natchnieniem w pracy i nauce. Mówił o wartości wychowania, "zwłaszcza dziś - w świecie burzliwych przemian, kiedy tym bardziej potrzebujemy wspaniałych rodziców, bardzo dobrych wychowawców i nauczycieli oraz świętych kapłanów".

Zauważył, jak olbrzymim wsparciem dla szkoły w procesie wychowania i dydaktyki jest patron, który może wpływać na integralny rozwój młodego pokolenia. Zwracał uwagę na harmonię, spójność, żelazną konsekwencję, przejrzystość, jednoznaczność i niezłomność nauczania, myśli i czynów Jana Pawła II.

Biskup wskazywał, że święci uczą nas dokonywać właściwych wyborów, ponieważ podejmując je, nie stawiają w centrum siebie, swoich ambicji, oczekiwań, pragnień, ale zaczynają od Boga. - To On jest dla nich pierwszym i najważniejszym punktem odniesienia - dodał.

Podkreślał zadanie szkoły, jakim jest nie tylko edukacja i przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim wychowanie, aby pomóc uczniowi wydobyć całe piękno i dobro, jakie w nim jest, a równocześnie osłabiać w nim tendencje negatywne i zło, które także obecne jest w człowieku. Zwrócił uwagę na wartość wyrzeczeń, otwarcie się na drugiego człowieka, pokorę, która pomaga w życiu uniknąć frustracji.

- Zachęcam was, abyście idąc śladami swojego patrona, budowali szkołę opartą na wartościach ewangelicznych i uniwersalnych. Nie bójcie się obecności Boga w szkole, nie bójcie się wartości ewangelicznych. Dobra szkoła, wbrew temu, co się dzisiaj powtarza, nie może być szkołą antyreligijną czy neutralną światopoglądowo. Zwróćmy uwagę, że nawet w krajach zlaicyzowanych najlepsze szkoły to są szkoły katolickie - dowodził.

Jaworze Górne. Jesteśmy dumni, że św. Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły   Tablica pamiątkowa w szkole w Jaworzu Górnym ufundowana przez ojca i syna - Władysława i Józefa Wojnickich. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, władze samorządowe - od sołtysów po parlamentarzystów i ich przedstawicieli, kapłani z całego dekanatu, księża krajanie, poczty sztandarowe ze szkół z terenu całej gminy Pilzno. Jedna z nich, w Machowej, także nosi imię Jana Pawła II. I w jednej, jak i w drugiej tablicę pamiątkową z patronem ufundowali ojciec i syn - Władysław i Józef Wojniccy.

W diecezji tarnowskiej od 2006 r. istnieje Diecezjalna Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, do której należy ok. 60 placówek znajdujących się na jej terenie.