Pieśń pokoju z kraju wojny

ks. Zbigniew Wielgosz ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 07.08.2019 11:28

Uczestnicy sądeckiego odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego mogli usłyszeć pieśni w języku sango.

Goście z Afryki zaśpiewali razem z dziećmi z Bobowej. Goście z Afryki zaśpiewali razem z dziećmi z Bobowej.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Podczas głównej uroczystości w sanktuarium Pana Jezusa Przemienionego razem z pielgrzymami modlił się pochodzący z Pisarzowej bp Bouar w RŚA Mirosław Gucwa. Z bp. Gucwą do Polski przyleciały także jego diecezjanki. – To pani dyrektor szkoły zawodowej dla dziewcząt oraz trzy uczennice. W szkole zdobywają fach krawiecki, a na zakończenie edukacji otrzymują maszyny do szycia – mówił biskup.

Panie w regionalnych strojach wystąpiły na scenie przy sądeckim sanktuarium podczas koncertu zespołu dziecięcego z par. Wszystkich Świętych w Bobowej. W języku sango zaśpiewały pieśni, w których instrumentację włączyli się muzycy towarzyszący bobowskim śpiewakom.

Bp Gucwa pracuje w kraju nadal nękanym przez wewnętrzny konflikt. Powodem zagrożenia dla mieszkańców Republiki Środkowej Afryki jest obecność licznych grup rebeliantów, które terroryzują ludność. Z tym większą nadzieją, że sytuacja w Republice Środkowej Afryki ustabilizuje się, na Placu Kolegiackim w Nowym Sączu zabrzmiały pieśni o miłości i pokoju wykonane przez panie z Bouar.

Bp Mirosław Gucwa z diecezjankami z Bouar.
Gość Tarnowski

Z bp. Mirosławem Gucwą będzie można spotkać się w Czerminie. W sobotę 10 sierpnia o godz. 18 odprawi tam Mszę św. Z kolei w Pasierbcu podczas tygodniowego odpustu biskup będzie przewodniczył głównej Sumie odpustowej w niedzielę 25 sierpnia o godz. 11.