Jasna Góra. Pielgrzymi u celu. GALERIE ZDJĘĆ!

ks. Zbigniew Wielgosz ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 26.08.2019 00:50

Po dziewięciu dniach, ponad 200 kilometrach marszu, pątnicy z diecezji tarnowskiej dotarli do Matki Bożej.

Jako pierwsza wchodziła na Jasną Górę grupa 8 "Św. Stanisław". Razem z nią szli na czele bp Andrzej Jeż i bp Stanisław Salaterski - pielgrzymkowy kaznodzieja. Jako pierwsza wchodziła na Jasną Górę grupa 8 "Św. Stanisław". Razem z nią szli na czele bp Andrzej Jeż i bp Stanisław Salaterski - pielgrzymkowy kaznodzieja.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Uroczyste wejście rozpoczęło się 25 sierpnia o godz. 14. Pątników powitał bp Andrzej Jeż, który przewodniczył następnie Mszy św. na Wałach Jasnogórskich.

W tym roku w 37. Już Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę szło w 25 grupach (grupy 9 i 10 szły razem) 8 tys. 130 pielgrzymów. Najwięcej pątników szło w części B - 4 tys. 845 osób, zaś w części A - 3 tys. 585 osób. Najliczebniejszą grupą w części A była grupa 12 (302 pielgrzymów), a w części B grupa 19 (475 pielgrzymów).

Najmłodszy pielgrzym „wędrował” w grupie 8. To brat Stasiu, który ma 4 miesiące. Z kolei w części B, w grupie 14. „szła” siostra Gabrysia, która liczy 5 miesięcy życia. Brat Stefan z grupy 9/10 okazał się najstarszym uczestnikiem pielgrzymki. Ma 86 lat. Drugi senior to brat Franciszek z grupy 17, który ma 84 lata.

Podczas pielgrzymki, w Zabawie i Okulicach zostały zawarte cztery związki małżeńskie. Pielgrzymkowe jubileusze (25 razy) obchodziło 26 osób (w części A - 14; w części B - 12). 37 razy szło pięć osób, trzy w B, a 1 w A. Tyle samo razy szedł w PPT ks. dyrektor Zbigniew Szostak.

Duchowni byli reprezentowani przez 164 księży, w tym 11 neoprezbiterów, 11 diakonów, 50 kleryków, 44 siostry zakonne i 2 braci zakonnych.

Nie sposób zapomnieć o służbach pielgrzymkowych. W aprowizacji było zaangażowanych 82 osoby, kierowcami było 52 mężczyzn, kwatermistrzami 85. W pielgrzymce szło 7 lekarzy, aż 95 pielęgniarek. Pomocą medyczną służyło 20 osób. Nad bezpieczeństwem pątników czuwało 216 porządkowych. Sekretariat łącznie (licząc wszystkie grupy) obsługiwało 55 osób.