Wielogłowy. Pierwsza miłość po Bogu

ks. Zbigniew Wielgosz ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 27.08.2019 10:37

Tradycją jest, że 31 sierpnia - w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej - w parafii Wielogłowy organizowana jest plenerowa Droga Krzyżowa w intencji ojczyzny.

W nabożeństwie uczestniczy co roku kilkaset osób. W nabożeństwie uczestniczy co roku kilkaset osób.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Nabożeństwo pasyjne, odprawiane w drodze z kościoła parafialnego w Wielogłowach na górę Kożuch, poświęcone jest Prymasowi Tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w podziękowaniu za Jego pasterską troskę o naród polski, przykład umiłowania Boga i ojczyzny, a także duchowe przywództwo podczas trudnych czasów sowieckiego totalitaryzmu.

- Słowa kard. Wyszyńskiego: „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska”, są dla nas wyzwaniem, aby bronić i umacniać w młodym pokoleniu naszą narodową i chrześcijańską tożsamość. To dzięki naszym ojcom, którzy w nierównej walce z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą nie szczędzili krwi i życia, my możemy żyć w wolności i w pokoju. W roku 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, chcemy dziękować Bogu za otrzymaną wolność i odnowę oblicza polskiej ziemi. Będzie to także okazja, by wypraszać łaskę pomyślności dla naszej ojczyzny, a przede wszystkim prosić o zgodę i jedność w narodzie. Obecność na tej uroczystości będzie wyrazem naszej wierności zasadom wypływającym z Ewangelii, a dla młodego pokolenia Polaków - wyrazem umiłowania ojczystej ziemi - mówi Paweł Bogdanowicz.

Na zakończenie uroczystości religijno-patriotycznej zaplanowany jest apel poległych i salwa honorowa Kompani Honorowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza, a także występ scholi Emmanuel.

Nabożeństwo rozpocznie się w kościele parafialnym w Wielogłowach 31 sierpnia o 16.30.