Przed nowym rokiem katechetycznym

Grzegorz Brożek Grzegorz Brożek

publikacja 29.08.2019 12:20

Od wtorku do soboty w Nowym Sączu i Tarnowie odbywają się odprawy katechetyczne dla księży i katechetów świeckich.

Przed nowym rokiem katechetycznym Księża uczestniczący w odprawie 29 sierpnia w Tarnowie. Grzegorz Brożek /Foto Gość

Pierwsze, przed nowym rokiem katechetycznym, odprawy odbyły się 27 sierpnia w Nowym Sączu, a spotkali się na ich katecheci świeccy i katechizujące siostry zakonne. Kolejnego dnia kapłani z Sądecczyzny. W Tarnowie pierwsza odprawa dla księży z dekanatów wschodniej części Ziemi Tarnowskiej oraz dekanatów mieleckich i dębickich odbyły się 27 sierpnia.

- W tym roku głównym tematem odpraw jest kwestia katechizacji dzieci niepełnosprawnych. Zdarzało się, że do Wydziału zgłaszali się katecheci i księża, którzy w katechizacji napotykali trudności, których nie umieli rozwiązać, jak i pojawiały się wątpliwości dotyczące przygotowania i przystępowania osób niepełnosprawnych intelektualnie do sakramentów. Chcemy te sprawy wyjaśnić. Chcemy także zwrócić uwagę na wielkie możliwości i szanse związane z ich formacją - mówi ks. dr Tomasz Lelito, dyrektor Wydziału Katechetycznego tarnowskiej kurii.

Poza tym przedstawiany jest osobom uczestniczącym w odprawach dokument dotyczący ochrony nieletnich w diecezji tarnowskiej. Otrzymują również informację o działalności duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców.

Kwestią katechezy niepełnosprawnych przedstawia ks. Rafał Łukasik. - W ostatnich latach rozwinęła się świadomość społeczna i eklezjalna dotyczące funkcjonowania niepełnosprawnych intelektualnie. W społeczeństwie i Kościele. Jako osoby ochrzczone niepełnosprawni mają prawo do formacji chrześcijańskiej, do katechezy. Problemem, który może się pojawić jest kwestia komunikacji. Czasem katecheci mają kłopoty z porozumiem się z niepełnosprawnymi. Nie każdy musi to umieć, ale są na szczęście specjaliści, do których można się zwrócić po pomoc - mówi ks. Łukasik.

Jeżeli chodzi o kwestię dopuszczenie do sakramentów osób intelektualnie niepełnosprawnych podstawowym kryterium jest wiara. Wiara przyjmującego, ale i wiara osób przedstawiających do sakramentów. - Przy chrzcie świętym dziecko nie wyznaje wiary, ale otrzymuje chrzest w wierze rodziców i świadków. Podobnie na tym samym można bazować przy sakramentach inicjacji osób intelektualnie upośledzonych - tłumaczy ks. Łukasik.

W piątek w Tarnowie kolejna odprawa dla księży z rejonu tarnowskiego, a w sobotę dla katechetów świeckich z północy diecezji.