Szkoła w Sterkowcu z błogosławieństwem od Franciszka

Agata i Łukasz Jaje

dodane 29.10.2019 12:05

Już od 125 lat kształci uczniów i jest kulturalnym sercem miejscowości. Patronuje jej św. Stanisław ze Szczepanowa.

Szkoła w Sterkowcu z błogosławieństwem od Franciszka Pamiątkowe zdjęcie u patrona szkoły. Agata i Łukasz Jaje

W piątek, 25 października, szkoła w Sterkowcu świętowała 125-lecie istnienia. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w bazylice w Szczepanowie.

- Dziękuję dyrekcji i kadrze pedagogicznej za bardzo dobrą współpracę na wszystkim odcinkach wychowania i kształtowania młodych charakterów. Pamiętajmy, że szlachectwo zobowiązuje, świadomi chlubnych tradycji naszej szkoły powinniśmy czynić wszystko, co tylko możemy, aby szkoła jak najlepiej służyła kolejnym pokoleniom – zaznaczył w homilii ks. prałat Władysław Pasiut.

Szkoła w Sterkowcu z błogosławieństwem od Franciszka   Kartę z błogosławieństwem od papieża Franciszka przekazał dyrektor szkoły ks. Władysław Pasiut, kustosz sanktuarium św. Stanisława ze Szczepanowa. Agata i Łukasz Jaje

Proboszcz parafii w Szczepanowie przekazał wyjątkowy dar dla szkoły, mianowicie kartę z błogosławieństwem papieża Franciszka. Wikariusz ks. Jan Lorek wrócił do Szczepanowa również z doktoratem obronionym w Rzymie w języku włoskim. Podkreślmy, że kapłan – przyjaciel szkoły w Sterkowcu – napisał pracę w języku łacińskim.

Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Sterkowcu. Dyrektor szkoły Maria Dąbrowa-Legutko wygłosiła słowa powitania wraz z okolicznościowym przemówieniem, podkreślając, że jubileusz szkoły zachęca nas do pochylenia się nad jej historią oraz dokonaniami minionych pokoleń.

- Jestem dumna, że mogę z wami świętować tak wyjątkową rocznicę. Niewiele szkół może szczycić się tak długą historią - powiedziała Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Do Sterkowca przybyło wielu znamienitych gości. Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak dziękowała przewodniczącemu Rady Rodziców PSP w Sterkowcu dr Markowi Zacharze za zaangażowanie, jakie włożył kilka lat temu w uratowanie placówki przed likwidacją.

- Jesteście wyjątkową społecznością. Natomiast szkoła w Sterkowcu faktycznie promieniuje dobrem, mądrością i troską o dziecko. To miejsce ma przyszłość - zauważyła Barbara Nowak.

Małopolska Kurator Oświaty otrzymała pamiątkowy medal z rąk dr Marka Zachary za trud i determinację włożone w uratowanie placówki. - Jest pani przykładem wielkiego patrioty i urzędnika państwowego. Dziękuję również Arturowi Puciłowskiemu, dyrektorowi delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Państwo zawsze mieliście dla nas czas - dodał dr Marek Zachara.

Dziś szkoła w Sterkowcu cieszy się popularnością również wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, o czym świadczy znaczący wzrost liczby uczniów na przestrzeni ostatnich lat.

- Kiedyś dyskutowano nad ewentualną likwidacją szkoły. Jako burmistrz chcę wyraźnie zaznaczyć - podczas mojego urzędowania na pewno nie będziemy pochylać się nad tego typu zamiarami. Będziemy dbać o rozwój placówki, aby kształciła nowe pokolenia. Ta szkoła działa bardzo dobrze – podkreślił burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Do misji uratowania placówki nawiązała również sołtys Dorota Karaś. - Powiem od serca, nasz patron święty Stanisław otoczył szkołę parasolem ochronnym i myślę, że będzie ona nadal w dobrej kondycji, jak do tej pory – stwierdziła sołtys Dorota Karaś.

Przemówienie wygłosił również mieszkaniec Sterkowca i wieloletni wójt gminy Szczurowa Marian Zalewski. Nestor polskiego samorządu przytoczył wiele ciekawostek z historii szkoły, jak i miejscowości.

– W Sterkowcu wiele inwestycji wykonano w czynie społecznym. Dzięki mieszkańcom mamy miejscowość, która wyrosła ponad przeciętność. Sterkowiec jest nietuzinkowy i ma przed sobą świetne perspektywy rozwoju - tłumaczył Marian Zalewski.

Wśród gości liczną grupę stanowiły osoby związane z oświatą. Należeli do nich emerytowani nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy administracji i obsługi, dyrektorzy szkół podstawowych gminy Brzesko, a także przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność: prezes Halina Musiał i wiceprezes Małgorzata Goin.

Szkoła w Sterkowcu z błogosławieństwem od Franciszka   Na scenie z okazji jubileuszu zaprezentowali się uczniowie. Agata i Łukasz Jaje

Po wystąpieniach przyszła pora na popisy artystyczne uczniów. Młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Pacura, Anny Tybon i Ewy Wojas przedstawiła montaż słowno-muzyczny, przenosząc wszystkich do wspomnień minionych bezpowrotnie chwil, zdarzeń i znajomych twarzy. Odbyło się również uroczyste ślubowanie pierwszaków, których występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Ostatnim punktem oficjalnej części  było odsłonięcie tablicy ku pamięci Franciszka Pikulskiego, fundatora pierwszej szkoły w Sterkowcu. Tablicę ufundował absolwent miejscowej placówki - Marek Duda.

Szkoła w Sterkowcu z błogosławieństwem od Franciszka   Odsłonięcie tablicy ku pamięci Franciszka Pikulskiego, fundatora pierwszej szkoły w Sterkowcu. Agata i Łukasz Jaje

Uroczystości zakończono wspólnym obiadem i jubileuszowym tortem. Dla wielu osób była to doskonała okazja do spotkań, rozmów, wspomnień i wzruszeń. Znaczna część osób dokonała również pamiątkowego wpisu w złotej księdze, a na ręce dyrektor złożono mnóstwo kwiatów, życzeń i upominków, za które wdzięczna jest cała społeczność szkolna.