Najdorodniejszy kłos

Beata Malec-Suwara

|

Gość Tarnowski 47/2019

publikacja 21.11.2019 00:00

Do sądeckiej parafii św. Rocha wprowadzono relikwie św. Andrzeja Boboli. Dołączył do innych świętych w tym kościele.

Mszy św. przewodniczył proboszcz ks. Józef Janas. Mszy św. przewodniczył proboszcz ks. Józef Janas.
Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Relikwie pierwszego stopnia podarował parafii kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. W dopełnieniu formalności sądeckiej parafii św. Rocha pomógł najmłodszy jezuita z niej pochodzący ks. dr Janusz Mółka SJ, wykładowca pedagogiki w Ignatianum w Krakowie.

On także 10 listopada głosił kazania podczas uroczystości wprowadzenia do parafii relikwii jednego z patronów Polski. Uroczystość odbyła się w przededniu Święta Niepodległości i w Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Życie świętego było wypełnione zaangażowaniem duszpasterskim, nietuzinkowym darem kaznodziejskim, gorliwością w krzewieniu wiary i jej obronie, a także żarliwością w jednaniu katolików, unitów i prawosławnych. To wszystko jednak stanowiło bezpośrednią przyczynę jego męczeńskiej i heroicznej śmierci w 1657 roku. Święty na przestrzeni wieków upominał się wśród żyjących o kult. Jak zauważa proboszcz parafii św. Rocha ks. Józef Janas, miał nie tylko taką łaskę, ale i prawo. – Jest to największy męczennik Polski – podkreśla. Ksiądz Janusz Mółka zapewnia, że to święty na dziś. Jest dla nas zachętą do bycia wiernym świadkiem wiary w Chrystusa. Ten, który przylgnął do krzyża Chrystusa, wskazuje na wytrwałość i odwagę w kroczeniu za Nim, a jako patron jedności chrześcijan i zgody w narodzie uczy nas takiej postawy. Relikwie św. Andrzeja Boboli mają być wyeksponowane w specjalnej gablocie w kształcie kłosa, znajdującej się w kościele parafii św. Rocha w Nowym Sączu. Są już w niej relikwie innych świętych i błogosławionych – s. Faustyny, Jana Pawła II, dzieci fatimskich, Matki Teresy z Kalkuty, Marii Goretti, Ojca Pio, Maksymiliana Marii Kolbego, ks. Jerzego Popiełuszki, a nawet Rocha. Parafia ma także relikwie św. Rity. Wszystkie trafiły tu w ciągu ostatnich 5 lat. – To najdorodniejszy kłos. Każde z jego ziaren zostało rzucone w żyzną glebę. Ci święci chcieli być w naszym kościele – zapewnia miejscowy proboszcz.