V Synod. Katecheza ma przyszłość

ks. Zbigniew Wielgosz ks. Zbigniew Wielgosz

dodane 30.11.2019 15:52

Podczas III sesji plenarnej członkowie V Synodu Diecezji Tarnowskiej przyjęli dokument "Katechizacja w diecezji tarnowskiej".

Obradom towarzyszył Ewangeliarz jako znak obecności Jezusa Chrystusa. Obradom towarzyszył Ewangeliarz jako znak obecności Jezusa Chrystusa.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

W sobotę 30 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyła się III sesja plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Spotkanie rozpoczęła intronizacja Ewangeliarza, po której nastąpiło krótkie nabożeństwo słowa Bożego z medytacją na temat katechezy. Sekretarz generalny V Synodu ks. dr Piotr Cebula przypomniał, na jakim etapie prac są poszczególnych komisje synodalne.

Podczas obrad został zaprezentowany dokument "Katechizacja w diecezji tarnowskiej", przygotowany przez Komisję ds. Katechezy V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. dr Tomasz Lelito, prezentując dokument, podkreślił znaczenie dziedzictwa katechetycznego w diecezji tarnowskiej, wskazując, że poświęcenie całych pokoleń katechetów duchownych i świeckich pozytywnie wpłynęło na stan religijności wiernych w diecezji. Zaznaczył jednocześnie, że przed katechezą rodzinną, parafialną i szkolną istnieją wyzwania, do których należą rozbieżność między wysoką frekwencją na lekcjach religii a udziałem uczniów i ich rodziców w życiu religijnym parafii. Można również zauważyć zwalnianie się rodziców z odpowiedzialności za katechezę swoich dzieci i przenoszenie jej na katechetów w szkole. Powraca problem pierwszeństwa ewangelizacji przed katechizacją, gdyż wielu uczestników katechezy w szkole określa się jako osoby religijnie obojętne, agnostycy lub wręcz jako niewierzący.

Ks. Lelito prezentuje dokument o katechizacji w diecezji tarnowskiej.   Ks. Lelito prezentuje dokument o katechizacji w diecezji tarnowskiej.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Dokument postuluje dowartościowanie katechezy parafialnej, zwłaszcza dorosłych, a także zintegrowanie jej z nauczaniem religii w szkole. "Miejscami" uprzywilejowanymi dla katechezy są ruchy i stowarzyszenia działające w parafiach. Współczesna katechizacja nie może się obyć bez nowoczesnych środków komunikacji społecznej, które katecheci i katechizowani powinni twórczo wykorzystywać.

Uczestnicy debaty po prezentacji dokumentu wnosili m.in. o podkreślenie pierwszeństwa ewangelizacji przed katechizacją, położenie większego nacisku na katechezę rodziców, włączenie w katechezę tematyki relacji wiara-rozum.

Biskup Andrzej Jeż, który przewodniczył obradom, podkreślał, że nie można się bać współczesnych wyzwań i ulegać pesymizmowi. - Mamy skarb, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, źródło naszej wolności, mocy i nadziei. To dzięki niej katecheza ma przyszłość i będzie coraz bardziej potrzebna - mówił biskup, zachęcając wszystkich diecezjan do jeszcze pełniejszego włączenia się w prace synodalne na poziomie parafialnych zespołów i komisji synodalnych.

Ostatecznie, po dyskusji, dokument o katechizacji w diecezji tarnowskiej został przyjęty przez członków V Synodu. Więcej o tym przeczytacie w kolejnym numerze "Gościa Tarnowskiego".