Jego i nasze słowo

ks. Zbigniew Adamek

|

Gość Tarnowski 1/2020

dodane 02.01.2020 00:00

W pierwszą niedzielę nowego roku lektura Ewangelii przynosi nam tekst o początku wszystkiego we wszechświecie: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”.

Ewangelista, św. Jan, przypomina wspaniałe dzieło stworzenia, podkreślając, jaką moc ma słowo Boże. A co z naszymi słowami? Jakie są? Czy niosą dobro, czy też może są złe i niszczą nasze relacje z Bogiem i bliźnimi? Może właśnie na początku roku warto zdać sobie sprawę z mocy sprawczej naszych własnych słów. Grzech pierwszych ludzi zniszczył w nas dobro. Aby dać nam nowe życie, Bóg dał nam punkt odniesienia dla odróżnienia dobra od zła. Tym punktem odniesienia jest Chrystus. Oby był odniesieniem dla każdego z nas.