Czas świadectwa

bs

|

Gość Tarnowski 3/2020

publikacja 16.01.2020 00:00

Uroczystości przewodniczył rektor tarnowskiego seminarium. Ma to związek z pewnym powołaniem.

▲	Mszę św. koncelebrował, wraz z ks. J. Soprychem i ks. M. Obrzutem, miejscowym proboszczem, ks. Krzysztof Kamieński, dyrektor Archiwum Diecezjalnego. ▲ Mszę św. koncelebrował, wraz z ks. J. Soprychem i ks. M. Obrzutem, miejscowym proboszczem, ks. Krzysztof Kamieński, dyrektor Archiwum Diecezjalnego.
Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Rektor WSD w Tarnowie ks. Jacek Soprych 12 stycznia poświęcił figurę Matki Bożej Fatimskiej w kościele parafialnym nazywanym „małą Jasną Górą”.

Jak tłumaczy miejscowy proboszcz ks. Marek Obrzut, po wielu latach parafia doczekała się kleryka. Jest dopiero na I roku, ale wspólnota tym się cieszy. Figura Matki Bożej Fatimskiej ma z kolei szerzyć orędzie sprzed ponad stu lat, które, jak podkreślali obaj kapłani, jest niezwykle aktualne też także dzisiaj. Nabożeństwa fatimskie są w parafii odprawiane od jakiegoś czasu przy jednej z figur Maryi na Jagniówce. – Dzisiejsze czasy wymagają od nas świadectwa głębokiej wiary i szczerej miłości. Jest takie stwierdzenie, że wiek XIX zabił Boga, a wiek XX zabił człowieka – mówił ksiądz rektor, prowokując do zastanowienia się nad tym, jakim my pozostawimy wiek XXI. – Trzeba uczynić wszystko, by nie zmarnować szansy, by był on wiekiem powrotu do Boga, autentycznej wiary i prawdziwego człowieczeństwa – przekonywał, dodając, że Maryja po to jest Matką Boga, by mogła wszystko otrzymać, a Matką ludzi, żeby mogła wszystko dać.