Jakie teksty po raz pierwszy wzmiankują istnienie miejscowości Nazaret?

Redakcja

publikacja 09.02.2020 13:46

Po raz pierwszy wzmianka o miejscowości Nazaret znajduje się w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 2,23).

Dziękujemy za przesłanie prawidłowej odpowiedzi. Zwycięzcą studium z 2 lutego 2020 został Damian Jakubasz. Gratulujemy!