Łukowa. Pamięci ks. prał. Eugeniusza Olecha

ks. Zbigniew Wielgosz ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 16.02.2020 10:07

Parafia Matki Bożej Bolesnej uczciła swojego wieloletniego proboszcza.

Wielu parafian przyszło pomodlić się za ks. Olecha. Wielu parafian przyszło pomodlić się za ks. Olecha.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Biskup Stanisław Salaterski przewodniczył w sobotę 15 lutego Mszy św. koncelebrowanej przez księży z dekanatu za śp. ks. Eugeniusza Olecha, wieloletniego proboszcza w Łukowej. - Ks. prał. Eugeniusz przybył do naszej parafii w 1963 roku i przez 50 lat, najpierw jako proboszcz, a później jako rezydent, żył dla i pośród swoich parafian - podkreśla obecny proboszcz ks. Czesław Górka.

Bp Salaterski podkreślił w homilii, że ks. Olech dał się poznać jako gospodarz troszczący się o kościół, czuły na potrzeby lokalnej społeczności, parafii i konkretnych osób oraz przykład pobożności. - Nie miał takich środków i możliwości jak dzisiaj, niemniej jednak na miarę możliwości w trudnych czasach dbał o świątynię i jej zaplecze, budując dom katechetyczny, który służył oazowej młodzieży z całej diecezji podczas wakacji. Wspierał słuszne dążenia lokalnej społeczności do coraz bardziej komfortowego życia. Wspomagał starania o drogę, elektryfikację i wodociąg w Łukowej. Miał również wrażliwość na potrzeby konkretnych potrzebujących ludzi - mówił bp Stanisław.

Msza św. pod przewodnictwem bp. Salaterskiego była koncelebrowana przez księży z dekanatu i kolegów ks. Olecha.   Msza św. pod przewodnictwem bp. Salaterskiego była koncelebrowana przez księży z dekanatu i kolegów ks. Olecha.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Parafia w Łukowej znana jest ze swej pobożności maryjnej. - Jest to niewątpliwie zasługa ks. Olecha, który dawał swoim parafianom przykład pobożności eucharystycznej i maryjnej - dodał biskup. Kaznodzieja przypomniał także, że ks. Olech cieszył się poważaniem księży, a w strukturach diecezjalnych należał do komisji zajmującej się personalną obsadą parafii.

Odsłonięcie tablicy.   Odsłonięcie tablicy.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Łukowscy parafianie uczcili ks. Olecha w pierwszą rocznicę śmierci pamiątkową tablicą, która została odsłonięta przez ks. Górkę i pobłogosławiona przez bp. Salaterskiego podczas Mszy św.  

Ks. Eugeniusz Olech urodził się 13 września 1932 roku w Brzezinach. Egzamin dojrzałości złożył w Ropczycach. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Karola Pękali 24 czerwca 1956 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Słopnice, Kamienica i Łukowa. W latach 1966–1995 pełnił najpierw urząd wikariusza adiutora, a następnie proboszcza parafii Łukowa. Ponadto sprawował obowiązki członka Komisji ds. Personalnych Diecezji Tarnowskiej.

Po złożeniu urzędu proboszcza pozostał w parafii Lukowa w charakterze rezydenta. Od 2016 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W 1992 roku został obdarzony godnością kapelana Jego Świątobliwości.

  Tablica upamiętniająca ks. Eugeniusza Olecha.