Inne diecezje też tak chcą

Beata Malec-Suwara Beata Malec-Suwara

dodane 21.02.2020 10:40

W parafiach, w których działa Akcja Katolicka, trwa peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II.

Inne diecezje też tak chcą Ludzie bardzo licznie biorą udział w nawiedzeniu. W Dąbrowie Tarnowskiej wypełnili ławki. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Nawiedzenie relikwii i obrazu św. Jana Pawła II 20 lutego rozpoczęło się w Dąbrowie Tarnowskiej.

To blisko 150. parafia, którą odwiedził święty papież Polak i 31. dekanat, a co warto zauważyć – jedyny w diecezji tarnowskiej, w którym w każdej parafii istnieje oddział Akcji Katolickiej.

Jak mówi ks. Stanisław Cyran, proboszcz dąbrowskiej parafii, w jego wspólnocie wydarzenie to poprzedziło nawiedzenie obrazu i relikwii św. Jana Pawła II w dąbrowskich rodzinach. Znaki świętego papieża odwiedziły około 350 domów. Peregrynacja rozpoczęła się w październiku 2018 roku.

Inne diecezje też tak chcą   Wprowadzenie relikwii przez prezesa dąbrowskiego oddziału AK Alfreda Wybrańca. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej działa od 1997 roku. To wtedy zebrała się grupa inicjatywna licząca 52 osoby. Alfred Wybraniec prezesuje oddziałowi od 2000 roku. Na okoliczność peregrynacji ufundował dla parafii ornat ze św. Janem Pawłem II. Drugi miejscowa Akcja Katolicka ofiarowała dla ks. Pawła Dąbrowy, który z tej parafii pochodzi i przygotowuje się do wyjazdu na misje.

Inne diecezje też tak chcą   Dąbrowska młodzież z ks. Markiem Zemburą przygotowała montaż o Janie Pawle II. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

- Jesteśmy za półmetkiem peregrynacji i niezmiernie cieszy fakt, jakim wydarzeniem w parafii jest ta doba nawiedzenia. Jest to czas modlitwy, refleksji, pochylenia się nad nauczaniem Jana Pawła II. Bardzo wiele próśb i podziękowań ludzie kierują do Boga przez wstawiennictwo naszego papieża. W Dąbrowie Tarnowskiej to ponad 100 intencji. To dowodzi, że pomimo różnych ataków na Jana Pawła II nasi diecezjanie uważają go za świętego i orędownika i przeżywają tę peregrynację bardzo głęboko. Wspólnoty parafialne licznie uczestniczą w peregrynacji – mówi ks. Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, która jest inicjatorem i koordynatorem peregrynacji.

Inne diecezje też tak chcą   W nawiedzeniu licznie udział wzięli parafianie, ale także wszyscy dąbrowscy kapłani. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Jak zauważa, zmysł duszpasterski kapłanów powoduje, że w tę dobę nawiedzenia włączają oni różne grupy wiekowe, ale także inne ruchy i stowarzyszenia, które w parafii istnieją. W peregrynację włącza się szkolna młodzież i dzieci, realizując inscenizacje, montaże słowno-muzyczne o Janie Pawle II, oprawę Apelu Jasnogórskiego.

Zdarza się, że prezes AK zabierał relikwie i udawał się z nimi do chorych członków AK, którzy nie mogli uczestniczyć w peregrynacji z racji swoich dolegliwości. Przy okazji peregrynacji powiększa się także grono członków AK. Do stowarzyszenia zapisują się kolejne osoby.

Wzorem diecezji tarnowskiej program peregrynacji obrazu i relikwii św. Jana Pawła II, która odbywa się w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy urodzin papieża Polaka i 25-lecia reaktywacji Akcji Katolickiej, realizowany jest lub niebawem będzie już także w pięciu innych diecezjach w Polsce.

Ofiary składane podczas Mszy św., rozpoczynającej peregrynację w parafii, wspierają Uniwersytet Nauczania Społecznego św. Jana Pawła II, jaki został powołany przez Akcję Katolicką trzy lata temu w pięciu miejscach diecezji tarnowskiej. W tym semestrze w zajęciach uczestniczy ponad 1000 słuchaczy.

- W wielu sytuacjach ludzie nie są w stanie jednoznacznie ocenić pewnych współczesnych trendów i zjawisk. Dzięki wykładom, gdzie podejmowane są aktualne tematy, zgłębiają problem i rozumieją postawę Kościoła w danej sprawie, umiejąc ją uzasadnić - wyjaśnia ks. Jan Bartoszek.

- To, że wciąż przybywa słuchaczy naszego uniwersytetu dowodzi, że tego typu działalność jest potrzebna. Przyglądają się jej także inne diecezje jak warszawsko-praska czy częstochowska. Być może i tam ta forma przekazu nauczania społecznego Jana Pawła II zafunkcjonuje - dodaje asystent AK DT.