Dębica, Pleśna, Szerzyny. Nagrodzeni za działalność upamiętniającą żołnierzy wyklętych

bs

publikacja 24.02.2020 22:00

Maciej Małozięć otrzymał Nagrodę im. Danuty Siedzikówny "Inki", a Józef Knapik i Michał Mitoraj - medale Pro Patria.

Dębica, Pleśna, Szerzyny. Nagrodzeni za działalność upamiętniającą żołnierzy wyklętych Nagroda im. Danuty Siedzikówny "Inki" została wręczona Maciejowi Małozięciowi 23 lutego. arch. IPN Kraków

Nagroda im. Danuty Siedzikówny "Inki" została wręczona Maciejowi Małozięciowi, wiceprezesowi Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, podczas Koncertu Galowego "W hołdzie Żołnierzom Wyklętym" w niedzielę 23 lutego w Audytorium Maximum UJ w Krakowie. Nagrodę otrzymał za działania podejmowane na rzecz upamiętnienia i popularyzacji wiedzy o żołnierzach wyklętych na terenie powiatów dębickiego i tarnowskiego.

Od 2011 roku był organizatorem wielu przedsięwzięć z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - koncertów, wystaw, prezentacji, wykładów, spektakli, konkursów wiedzy, pokazów filmowych, biegów Wilczym Tropem oraz uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem wojskowej asysty honorowej. Jeszcze przed ustanowieniem 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, a więc przed 2011 rokiem, inicjował uroczyste nabożeństwa w rocznicę mordu na IV Zarządzie Głównym „WiN”.

Od wielu lat współorganizuje coroczne uroczystości przy odsłoniętym w 2013 r. z jego inicjatywy na dębickim rynku pomniku zamordowanych tam w 1946 r. żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Jana Stefki „Mściciela”. Był także inicjatorem powstania kilku tablic upamiętniających żołnierzy AK i działaczy WiN, m.in. Władysława Strumskiego (na domu, w którym mieszkał), tablicy rtm. Witolda Pileckiego (dla Szkoły Podstawowej w Zwierniku), tablicy bohaterskich kobiet Ziemi Dębickiej, walczących o niepodległość Polski (w kościele św. Jadwigi w Dębicy). Od 2016 r. współorganizuje świąteczną pomoc dla kilkudziesięciu kombatantów „Paczka dla weterana”. Jest także autorem artykułów przybliżających historię lokalnego podziemia niepodległościowego.

Nagrodę im. Danuty Siedzikówny "Inki" przyznała Maciejowi Małozięciowi Fundacja Armii Krajowej w Londynie.

Z kolei decyzją szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczeni medalem Pro Patria zostali wójt gminy Pleśna Józef Knapik i prezes Stowarzyszenia Historyczno-Patriotycznego Pro Patria z Szerzyn Michał Mitoraj. Medale zostały im przyznane za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas IV Gali Kwartalnika Wyklęci "Śnią żołnierze o Polsce swój sen", która odbyła się 21 lutego w krakowskim "Sokole".

Dębica, Pleśna, Szerzyny. Nagrodzeni za działalność upamiętniającą żołnierzy wyklętych   Michał Mitoraj z redaktorem naczelnym kwartalnika "Wyklęci" Kajetanem Rajskim. Jakub Rutana

Obaj panowie odczytują medale jako wielki zaszczyt i zobowiązanie do dalszej działalności na rzecz pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski. Wyróżnienie traktują jako nagrodę także dla tych wszystkich osób, które z nimi współpracują w tych działaniach.

O Stowarzyszeniu Historyczno-Patriotycznym "Pro Patria" z Szerzyn piszemy w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego, który ukaże się na niedzielę 1 marca.