Komisja Główna V Synodu Diecezji Tarnowskiej. 2 x TAK

Ks. Andrzej Turek, rzecznik VSDT

publikacja 24.02.2020 22:10

Prawdopodobnie już niedługo Synod się wzbogaci o dwa nowe dokumenty. Członkowie Komisji Głównej właśnie je zatwierdzili przez aklamację.

Komisja Główna V Synodu Diecezji Tarnowskiej. 2 x TAK Członkowie Komisji Głównej jednogłośnie opowiedzieli się za dalszym procedowaniem synodalnych dokumentów o dziedzictwie i przepowiadaniu w diecezji tarnowskiej. Joanna Sadowska

W tarnowskiej Kurii diecezjalnej 24 lutego odbyło się 18. posiedzenie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Najważniejszym punktem spotkania było głosowanie nad dwoma, będącymi w przygotowaniu, synodalnymi dokumentami: „Przepowiadanie Słowa Bożego w diecezji tarnowskiej” oraz „Dobra kultury diecezji tarnowskiej. Wartość, znaczenie, ochrona”.

Podkreślano wysoką jakość obydwu dokumentów tak merytoryczną jak i formalną. Zebrani w komplecie członkowie Komisji Głównej wysłuchali wystąpienia ks. Piotra Cebuli, sekretarza generalnego VSDT, który podkreślił, iż oba dokumenty zyskały pozytywną opinię tak Komisji Prawnej, jak i Teologicznej. Zgromadzeni – głosując przez podniesienie dłoni – jednogłośnie opowiedzieli się za przekazaniem obydwu dokumentów do dalszego procedowania na sesji plenarnej V Synodu, planowanej na 18 kwietnia. „Po drodze” mogą one jeszcze przejść kosmetyczne zmiany.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż podziękował wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie dokumentów. Poprosił też, aby już myśleć nad tematami na trzeci rok synodowania poświęcony ewangelizacji – zwłaszcza, aby pamiętać o tematach z okresu presynodalnego, oraz tych „przygranicznych”, czyli znajdujących się między sferami zainteresowań różnych komisji.

Ks. Michał Dąbrówka, przewodniczący Komisji ds. Ewangelizacji, przedstawił pierwsze pomysły, m.in.: kwestia wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą, misji ad gentes, funkcjonowania kancelarii parafialnej, która jak najmniej powinna kojarzyć się z biurem a już zwłaszcza z biurokracją kościelną. Zgromadzeni byli zgodni, iż Synod powinien się też pochylić na finansami kościelnymi, które są – jak to ujął biskup Andrzej Jeż – środkami służącymi ewangelizacji. Ks. P. Cebula zauważył, iż im bardziej adekwatnie sformułowane są tematy, tym lepsze wnioski z prac Parafialnych Zespołów Synodalnych.

Następne spotkanie Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej planowane jest na 23 marca br.