Wymień imiona braci, czyli krewnych Jezusa, które podają ewangeliści.

Redakcja

publikacja 02.03.2020 14:31

Ewangeliści Mateusz (Mt 13,55) i Marek (Mk 6,3) wymieniają z imienia braci, czyli krewnych Jezusa: Jakuba, Józefa, Judę i Szymona.

Dziękujemy za przesłanie prawidłowej odpowiedzi. Zwycięzcą studium z 23 lutego została Paulina Wróbel. Gratulujemy!