Cztery konkursy o polskim papieżu

Redakcja

publikacja 26.05.2020 12:20

Trwa nadal konkurs zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II przez Małopolsce Centrum Doskonalenia Nauczycieli, tarnowską "Kanę" i Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Wydłużono termin przysyłania prac do 20 czerwca.

Cztery konkursy o polskim papieżu Konkursy w zdecydowanej większości skierowane są do dzieci i młodzieży. ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” oraz Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli w Tarnowie zapraszają do udziału w czterech konkursach i grze terenowej z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Konkurs multimedialny jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczniów będzie wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji:

Szkoła podstawowa:

  • „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym”
  • „Pasje Jana Pawła II”
  • „Co to znaczy przebaczać? Jak to robił Jan Paweł II”

Szkoła ponadpodstawowa:

  • „Idea Światowych Dni Młodzieży”
  • „Jan Paweł II w Diecezji Tarnowskiej”
  • „Cywilizacja miłości w nauczaniu Jana Pawła II”

Konkurs literacki jest skierowany do uczniów drugiego etapu edukacyjnego (w kategoriach klas: 4-6 i 7-8). Zadaniem w tym konkursie jest napisanie pracy literackiej w dowolnej formie pt. „Jan Paweł II i moja rodzina”.

W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego (klasy 1-3) na wykonanie pracy plastycznej poświęconej Janowi Pawłowi II.

Organizatorzy pomyśleli również o nauczycielach. Dla nich przygotowali konkurs na opracowanie scenariusza lekcji: dla nauczycieli szkół podstawowych - scenariusz ma nawiązywać do życia i nauczania Jana Pawła II. Termin składania prac wydłużono do 20 czerwca 2020 roku.