Czterech nowych diakonów

bs

|

Gość Tarnowski 42/2020

publikacja 15.10.2020 00:00

Czterech redemptorystów w Tuchowie otrzymało 4 października święcenia diakonatu z rąk abp. Henryka Nowackiego.

▲	Nowo wyświęceni. ▲ Nowo wyświęceni.
Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Ksiądz prof. dr hab. Marian Zając, obecnie profesor katechetyki na KUL, został konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego. Natomiast ks. dr hab. Michał Drożdż, medioznawca, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, oraz ks. dr hab. Marek Kluz, moralista i etyk, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie, weszli w skład grona konsultorów Rady Naukowej KEP.