Za naprawianie świata

Dominika Kowalska

publikacja 18.11.2020 10:58

Ks. Dariusz Grochola został wyróżniony nominacją do Nagrody im. Ireny Sendlerowej za działalność na rzecz uzależnionych i niepełnosprawnych.

Nominowani do nagrody Ireny Sendlerowej. Nominowani do nagrody Ireny Sendlerowej.
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Nagroda przyznawana jest tym, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji i poszanowania dla innych w szkole oraz społeczności lokalnej. Kapituła CEO wybrała go do 10 nominowanych spośród wszystkich zgłoszonych nauczycieli z Polski.

Pochodzi z Tarnowa, z parafii bł. Karoliny. Maturę zdobył z biologii w ZSEO w Pałacu Sanguszków. Jest absolwentem Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie. Studia świeckie ukończył w 2002 r. obroną pracy magisterskiej z zakresu psychologii "Dojrzałość osobowości w relacji do zawarcia małżeństwa". W czasach studenckich pracował w obsłudze Hotel Staff we Włoszech i na Sycylii. Po studiach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie po czterech latach indywidualnego toku formacji przyjął święcenia kapłańskie w 2006 roku. W tym samym roku obronił pracę licencjacką.

Jako wikariusz i nauczyciel pracował w parafiach Stara Wieś k. Limanowej (szkoła podstawowa w Starej Wsi oraz Limanowej), św. Kazimierza w Nowym Sączu (Akademickie Liceum im. Króla Chrobrego oraz Liceum nr 1 im. J. Długosza), Dąbrowa Tarnowska (gimnazjum oraz szkoła podstawowa nr 1 i 3), św. Jakuba w Tuchowie (szkoła podstawowa i przedszkole w Dąbrówce Tuchowskiej).

Ksiądz Grochola jest wieloletnim duszpasterzem niepełnosprawnych i uzależnionych, cenionym kaznodzieją, obleganym spowiednikiem, kierownikiem duchowym sióstr zakonnych i potrzebujących wsparcia. Był opiekunem wolontariatu, Odnowy w Duchu Świętym, Skautów Europy, Grupy o. Pio i św. Rity, współredaktorem czasopisma "Żyjmy Ewangelią" i autorem wielu artykułów. Prywatnie duszpasterz poszukujących, niewierzących, związków niesakramentalnych i wykluczonych.

W 2016 r. nominowany przez parafian w plebiscycie "Najlepszy Wikary Małopolski" Dziennika Polskiego, w którym zajął I miejsce w diecezji tarnowskiej i IV w Małopolsce. Otrzymał wyróżnienie od prezydenta Nowego Sącza, burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i Limanowej.

Wspiera fundacje, czasopisma, organizacje działające na rzecz równości i solidarności społecznej, które budują kościół otwarty na znaki czasu i dialog zbawienia z każdym człowiekiem, w pluralizmie społecznym, bez względu na różnice.

Interesuje się życiem społecznym, ekumenizmem, psychologią humanistyczną i pastoralną, filozofią świadomości, teologią codzienności. Lubi zdrowy tryb życia, trening sportowy, muzykę, zwierzęta, internet i spotkania z przyjaciółmi.