Schroń się w Arce

ks. Zbigniew Wielgosz

|

Gość Tarnowski 3/2022

publikacja 20.01.2022 00:00

W diecezjalnym centrum formacyjno-rekolekcyjnym będzie się można nauczyć, jak czytać Pismo Święte i jak żyć odkrytym w nim sensem.

Ksiądz Rąpała będzie prowadził biblijne rekolekcje. Ksiądz Rąpała będzie prowadził biblijne rekolekcje.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Trzy lata temu papież Franciszek ustanowił trzecią niedzielę okresu zwykłego Niedzielą Słowa Bożego. W tym roku wypada ona 23 stycznia.

– Słowo Boże jest źródłem wiary. Ojciec Święty chce, by Niedziela Słowa Bożego pobudzała Kościół do słuchania Słowa i życia nim. Chodzi również o to, by uczyć ludzi słuchania Boga w zgiełku świata. Jest to możliwe, ponieważ każdy człowiek stworzony przez Boga otrzymał zdolność słuchania swego Stwórcy. Problem tkwi jednak w tym, że ludzie zamykają uszy, nie chcą Go słyszeć. Stają się głusi i ślepi, tracą kierunek i sens życia – mówi ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista Arki w Gródku n. Dunajcem. Centrum przygotowało dla chętnych propozycję rekolekcji biblijnych, odprawianych metodą lectio divina. – Potrzebne są odosobnienie i cisza, by móc się skupić na delikatnym głosie Boga. Jego słowo ma moc, by przemienić nasze życie i ukierunkować je na prawdziwe szczęście. Możemy to odkryć podczas rekolekcji, które w naszym diecezjalnym centrum będą bardzo obficie czerpać ze słowa Bożego. Są przeznaczone dla młodzieży, narzeczonych, małżonków, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., księży, słowem: wszystkich chcących pogłębienia wiary. Tematyczne będą dotyczyć m.in. Eucharystii i Bożego miłosierdzia. Drogą do usłyszenia Boga będzie lectio divina, czyli utrwalona w tradycji Kościoła lektura Pisma Świętego, która przez rozumienie słowa prowadzi do modlitwy, kontemplacji i apostolskiego działania. Jest to czytanie, które przeradza się w styl życia – podkreśla ks. Tomasz. Kolejnymi propozycjami są rekolekcje o Eucharystii – odbędą się od 25 do 27 marca, i o Bożym Miłosierdziu – od 22 do 24 kwietnia.