Trzech świętych biskupów

bs

|

Gość Tarnowski 18/2022

publikacja 05.05.2022 00:00

Gotyckie rzeźby z XIV i XV w., pochodzące z Biecza, Iwkowej i Czarnego Potoku, a znajdujące się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, zostaną poddane konserwacji dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Figury biskupów z Iwkowej i Czarnego Potoku eksponowane były dotychczas na wystawie stałej, natomiast dzieło „Święty Biskup” z Biecza, ze względu na zły stan, przechowywane było w magazynie. Figury biskupów z Iwkowej i Czarnego Potoku eksponowane były dotychczas na wystawie stałej, natomiast dzieło „Święty Biskup” z Biecza, ze względu na zły stan, przechowywane było w magazynie.
Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Dofinansowanie w wysokości 70 000 zł, uzupełnione wkładem własnym diecezji tarnowskiej w wysokości 20 000 zł, przeznaczone zostanie na konserwację trzech gotyckich rzeźb drewnianych pochodzących z XIV i XV wieku: „Święty Biskup” z Biecza, „Święty Biskup” z Iwkowej oraz „Święty Biskup” z Czarnego Potoku. Figury z Iwkowej i Czarnego Potoku eksponowane były dotychczas na wystawie stałej, natomiast praca „Święty Biskup” z Biecza ze względu na zły stan przechowywana była w magazynie (ostatni raz eksponowana była w 1935 roku). Głównymi problemami, których dotyczyć będą prace konserwatorskie, są zniszczenia wywołane przez drewnojady, przemalowania, zabrudzenia oraz ubytki i degradacja struktury drewna. Po konserwacji wszystkie trzy rzeźby oglądać będzie można na wystawie głównej Muzeum Diecezjalnego. Koniec prac przewidziany jest na grudzień tego roku. Projekt jest kolejnym etapem kompleksowej konserwacji zbiorów i – jak ufa ks. Piotr Pasek, dyrektor muzeum – nie ostatnim. Kapłan wyraża wdzięczność wszystkim odwiedzającym muzeum.