Szczepanów. Mu(ndu)rem za św. Stanisławem

ks. Zbigniew Wielgosz ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 05.05.2022 10:27

Do sanktuarium patrona Polski pielgrzymowali m.in. policjanci, żołnierze, strażacy, służby ochrony kolei, celnicy i Rycerze Kolumba.

Uczestnicy odpustowej Sumy. Uczestnicy odpustowej Sumy.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

W sanktuarium św. Stanisława BM w Szczepanowie od 1 maja do 9 maja trwa odpust ku czci patrona Polski. W tym roku głównym motywem świętowania jest 950. rocznica jego sakry biskupiej, którą przyjął w 1072 roku.

W środę 4 maja w Sumie odpustowej uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych: policjanci, żołnierze, strażacy, służby ochrony kolei, służby celne, a także Rycerze Kolumba.

Mszy św. przewodniczył ks. prał. Kazimierz Fąfara, kapelan policjantów. Homilię wygłosił ks. Sebastian Wiktorek, który podkreślił, że św. Stanisław jest patronem osób, dla których istnieją wartości niegocjowalne. - Tą wartością jest wiara w Boga, ludzkie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, naród. Każda z tych wartości jest dzisiaj odrzucana, lekceważona i ośmieszana. Mamy jednak w św. Stanisławie ich rzecznika i obrońcę, który swoim męczeństwem potwierdza słuszność obranej drogi życia i powołania - mówił ks. Wiktorek.

W kolejnych dniach odpustu pielgrzymi będą się modlić o powołania kapłańskie, za nauczycieli i wychowawców, a także za diecezję tarnowską przeżywającą swój V Synod Diecezjalny. Główne uroczystości zaplanowano na 7 maja. O godz. 10.00 spod kaplicy narodzenia św. Stanisława do Panteonu Świętych i Błogosławionych wyruszy procesja z relikwiami świętego. Po niej zostanie odprawiona Msza św., której będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.