Komunikat z XLII posiedzenia Komisji Głównej

ks. Piotr Cebula, sekretarz V Synodu DT

publikacja 24.05.2022 08:00

Na 42. posiedzeniu Komisji Głównej jej członkowie zajmowali się dwoma dokumentami: o mediach i liturgii.

Komunikat z XLII posiedzenia Komisji Głównej Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej. V Synod DT

W Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się 23 maja kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT.

Zasadniczym punktem posiedzenia było przedstawienie poprawek od Członków Synodu do dokumentów Komisji ds. Mediów i Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego.

Poprawki do dokumentu "Dobra Nowina w mediach i przez media" zreferował ks. prof. Michał Drożdż rekomendując Komisji Głównej ich przyjęcie lub odrzucenie.

Poprawki do drugiego dokumentu "Liturgia a chrześcijańskie życie" przedstawił ks. prof. Stanisław Garnczarski. Komisja Główna po żywej i merytorycznej dyskusji przyjęła niektóre z nich.

Dalsza dyskusja nad dokumentem została przeniesiona na obrady VI Sesji Plenarnej, która odbędzie się 11 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Kolejne posiedzenie Komisji Głównej V SDT zaplanowano na 13 czerwca.