Ponad 1000 apostołów w 20 lat

Wydział Misyjny

publikacja 25.05.2022 10:24

Szkoła Animacji Misyjnej przygotowała do niej kolejnych młodych ludzi, którzy będą pomagali w parafiach w formacji misyjnej.

Dziewczęta, które ukończyły SAM, dzielą się też talentem muzycznym. Dziewczęta, które ukończyły SAM, dzielą się też talentem muzycznym.
Wydział Misyjny

W Domu Formacji Misyjnej w Czchowie odbyły się rekolekcje dla uczestników dwuletniej Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) dla młodzieży.

Prowadził je ks. Stanisław Wojdak z Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Na ich zakończenie trzynaścioro młodych absolwentów otrzymało dyplom ukończenia SAM. W wydarzeniu wzięło udział kilku proboszczów, którzy ze swoich parafii posłali wybrane osoby do formacji misyjnej.

SAM odsłania i ugruntowuje duchowość młodych ludzi, świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, która w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej.

Szczególnym owocem SAM jest animacja misyjna młodzieży i dzieci w szkołach i grupach parafialnych, a jako jej następstwo uniwersalna współpraca misyjna. Szkoła przygotowuje animatorów, zdolnych dobrze przygotować np. przedsięwzięcie kolędników misyjnych w parafii.

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży jest organizowana od 20 lat. Dotychczas przygotowała ponad 1000 osób do misyjnej posługi w Kościele.