Biskup Wiesław Lechowicz

publikacja 29.03.2011 15:39

Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Urodził się 22 XII 1962 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku.

Biskup Wiesław Lechowicz Grzegorz Brożek / Gość Tarnowski

Po zwieńczonych doktoratem studiach w Ateneo Romano Della Santa Croce w Rzymie wykładał homiletykę i teologię pastoralną. Był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym, a od 2004 roku rektorem tej uczelni. 22 grudnia 2007papież Benedykt XVI nominował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej i przydzielił stolicę tytularną Lambiridia w Algierii.