Nowy Numer 07/2018 Archiwum

Prolog do Listów do siedmiu Kościołów

Kryje w sobie zasadnicze prawdy, które autor Apokalipsy św. Jana rozwinie w dalszej części swego dzieła.

Co znajduje się na początku listów „do siedmiu Kościołów, które są w Azji”?

Apokalipsa Św. Jana dzieli się wyraźnie na dwie części: rozdziały 1-3 oraz 4-22. Pierwsza część ma formę listu pasterskiego. Zawarte są w niej listy „do siedmiu Kościołów, które są w Azji” (Ap 1,4). Mają one charakter apostolskiego orędzia, w którym autor przepowiada zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast na drugą część składają się opisy wizji.

Po ogólnym wstępie do całej księgi następuje prolog do listów. Zawiera on bardzo bogatą treść. Kryje w sobie zasadnicze prawdy, które autor Apokalipsy św. Jana rozwinie w dalszej części swego dzieła.

« 1 2 3 4 5 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Pytanie

Dlaczego osiemnasty rozdział w Ewangelii św. Mateusza nazywany jest mową eklezjalną?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor