• facebook
 • Newsletter
 • rss
 • Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami

  ks. Piotr Łabuda

  dodane 25.12.2017 06:00

  Narodzenie Syna Bożego dokonuje się w Betlejem. Wtedy Jezus w sposób widzialny staje się Bogiem z nami.

  Stary Testament przygotował zatem i wyobrażał Kościół. Kościół, który objawia i zakłada Jezus Chrystus.

  Dzieje Chrystusa są niewątpliwie dziejami Kościoła. Chrystus jest bowiem Panem i Głową wspólnoty Kościoła. Jest źródłem i fundamentem tej wspólnoty. Mówiąc o Kościele – ludzie Nowego Przymierza, wydaje się, iż możemy mówić o pewnych etapach jego powstawania. Swoistego rodzaju niezwykłym jego początkiem jest prawda o zwiastowaniu i narodzeniu Jezusa, dalej czas Jego wzrastania w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,52). Publiczna działalność Jezusa, to głoszenie królestwa Bożego, to czas gromadzenia i formowania uczniów, to czas niezwykłych zapowiedzi – iż Chrystus zbuduje Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18). Można powiedzieć, iż na światło dzienne Kościół wszedł poprzez Paschę Chrystusa, w której „przechodzi” On z tego świata do swego Ojca (J 13,1). Wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa – tego „który daje życie” (1Kor 15,45), powstaje nowa ludzkość (Ef 2,15; Ga 6,15), nowe stworzenie. Ojcowie Kościoła często stwierdzali, iż Kościół narodził się z boku Chrystusa podczas snu, którym była Jego śmierć. Jednak Ciało, jakim jest Kościół, żyje wtedy, gdy jest Ciałem Chrystusa zmartwychwstałego, Ciałem dającym Ducha. Początek tego udzielania Ducha przypadł na dzień Paschy (J 22,20), kiedy to Jezus swoim tchnieniem przekazał Ducha, ożywiającego uczniów zgromadzonych przez Niego (Mk 14,27), jako pasterzom nowego ludu Bożego. Wielkie obdarowanie Duchem Świętym ma miejsce podczas Zielonych Świąt (Dz 2,4), dzięki czemu uczniowie mogli dawać świadectwo (Dz 1,8), a Kościół objawił przez to swoje istnienie.

  Zesłanie Ducha Świętego, to czas oficjalnych narodzin Kościoła. Jak początek ziemskiego istnienia Jezusa – w ludzkiej postaci, łączy się z tajemnicą Ducha Świętego – Duch Święty zstąpił na Maryję (Łk 1,35), „z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20), tak i Kościół powstaje w tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Kościół zostaje namaszczony u początku swej misji. Po zesłaniu Ducha Świętego Kościół rośnie, coraz więcej przybywa tych, którzy wierzą w słowo Apostołów, którzy przyjmują chrzest, otrzymują Ducha Świętego i Jego charyzmaty. Dalej wspólnota Kościoła trwa wiernie w wierności nauczania apostołów, w miłości braterskiej, w łamaniu chleba oraz w modlitwie.

  «« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»
  oceń artykuł
  Komentowanie dostępne jest tylko dla .
  przewiń w dół