Nowy numer 48/2020 Archiwum

Świadkowie wiary

Konkurs łączy katechezę z informatyką

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz MCDN ODN w Tarnowie zachęcają uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu multimedialnego. Temat „Wiem, komu uwierzyłem” związany jest z rozpoczynającym się w październiku Rokiem Wiary. – Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Tarnowskiej. Prace mogą przygotować samodzielnie poszczególni uczniowie, bądź zespoły uczniowskie, maksymalnie dwuosobowe – podkreślają organizatorzy.

Zadaniem uczniów jest wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden, wybrany temat:

Szkoła podstawowa: 1. Biblijni świadkowie wiary. Prezentacja wybranych postaci z Biblii, które mogą być przykładem głębokiej wiary dla współczesnych uczniów Chrystusa; 2. Świadkowie wiary w mojej parafii (z historii lub ze współczesności); 3. Jestem świadkiem wiary w rodzinie, szkole, parafii.

Gimnazjum: 1. Ks. Jan Czuba i o. Zbigniew Strzałkowski i kl. Robert Gucwa – świadkowie wiary; 2. Sześć prawd wiary w codziennym życiu chrześcijanina; 3. Wiara w nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI.

Szkoła ponadgimnazjalna: 1.  Drogowskazy w życiu młodego chrześcijanina na podstawie „YouCat”; 2. Współcześni świadkowie wiary. Prezentacja dzieła, postawy lub wybranej grupy osób z konkretnej parafii naszej diecezji, wypływające z wiary chrześcijańskiej.

-- Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów w obchody Roku Wiary, zmotywowanie ich do podjęcia refleksji nad rzeczywistością wiary, jej przeżywania i głoszenia, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej poprzez analizę dokumentów oraz pogłębienie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną – dodają organizatorzy. Prezentację należy wykonać w formacie .pps/.ppt. Wielkość pliku nie powinna przekraczać 150 MB, a czas trwania prezentacji do 10 min. -- Zachęcamy do umieszczenia w prezentacji własnych materiałów graficznych, audiowizualnych, a zwłaszcza wywiadów, a przygotowując prezentację, należy przestrzegać prawa autorskiego wykorzystywanych materiałów – dodają. Wykorzystując materiały z Internetu, należy podać źródło pliku (w przypisach lub na końcu pracy). Całość należy zapisać na płycie CD/DVD i podpisać: podać wybrany temat pracy, podpisać imieniem i nazwiskiem (ew. w przypadku zespołu wszystkich jego członków), podać klasę i szkołę, nazwisko nauczyciela – opiekuna, a następnie przesłać na adres organizatora: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów. Prace należy nadesłać do 15 kwietnia 2013 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 maja 2013 roku, o godz. 10.00 w auli ODN w Tarnowie. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone.

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama