GN 47/2020 Archiwum

Edmundowa rodzina

Z siostrą Albiną Kłusek, służebniczką dębicką rozmawia Joanna Sadowska.

- Kiedy powstała wspólnota?

- Idee rodziny Edmundowej przedstawiałyśmy w parafii od listopada 2011 roku. W grudniu, podczas Mszy świętej w kościele parafialnym, odbyło się uroczyste przyjęcie 41 członków. Uroczystości przewodniczył ks. infułat Władysław Kostrzewa, który w homilii przybliżył również postać bł. Edmunda Bojanowskiego. Wręczenia deklaracji członkowskich oraz różańców dokonała s. Maria Hascakova- wikaria Prowimcji Tarnowskiej. Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego z siedzibą przy Domu Sióstr Służebniczek w Tarnowie Krzyżu posiada własny zarząd: p. Sylwia Dąbrowska- prezes, p. Elżbieta Wieczorkiewicz- Hebda- wiceprezes oraz s. M. Albina Kłusek- delegatka Zgromadzenia.

- To nie pierwsza tego typu wspólnota w naszej diecezji

- Nie. Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego, która jest kołem terenowym Stowarzyszenia „Dobroć” ma swą siedzibę w Dębicy. Na terenie naszego kraju jest już kilkadziesiąt takich Kół, wiele z nich jest też w naszej diecezji.

- Jaki cel stawia sobie wspólnota?

- Zgodnie z regulaminem rodzina stawia sobie kilka głównych zadań:
-  stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez osobistą formację oraz wsparcie potrzebujących modlitwą, ofiarą i pracą świadczoną w sposób bezinteresowny.
-  dobrowolny i czynny udział w realizacji zadań wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia “Dobroć” oraz w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (BDNP) w kraju i na misjach, czując się za nie współodpowiedzialnymi.
 - budowanie więzi wielopokoleniowych i rodzinnego klimatu w Rodzinie i w swoim środowisku, obejmując swą troską najbardziej potrzebujących spośród dzieci, ubogich i chorych.

- Jakie dzieła podejmuje wspólnota?

- Członkowie wspólnoty, przez cały czas przygotowań do oficjalnego włączenia do Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego podejmowali różne inicjatywy np.: we współpracy z Caritasem przygotowywane były już po raz drugi upominki świąteczne dla chorych, korzystających z posługi sakramentalnej w I piątki miesiąca; przygotowanie Dnia Chorego - 11 lutego; uczestnictwo we Mszy św. jubileuszowej oraz życzenia dla 100-letniej parafianki. Jako duchowy prezent wszyscy członkowie ofiarowali całodzienną modlitwę w intencji Czcigodnej Jubilatki. Ponadto aktywnie uczestniczą w nabożeństwach (Różaniec, oprawa liturgiczna Mszy św.), przygotowują kościół na różne uroczystości (Boże Narodzenie, Wielkanoc, odpust itp.), zorganizowali zbiórkę odzieży dla potrzebujących  oraz spotkanie z Świętym Mikołajem dla dzieci z rodzin najuboższych, które odbyło się w Kaplicy Sióstr. Członkowie „Rodziny” włączyli się również w dzieło adopcji na odległość - wspierają materialnie Doris- dziewczynkę z Domu Dziecka, prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Boliwii.

- Kto może należeć do Rodziny?

- Każdy, kto chce innym świadczyć bezinteresowną pomoc wszędzie tam, gdzie jej potrzeba. Jak w każdej rodzinie również tutaj znajdą swoje miejsce ludzie starsi, którzy przede wszystkim przez modlitwę i ofiarowane cierpienie wspierają działania pozostałych członków. Dorośli poprzez wielorakie możliwości i pomysły inicjują nowe pomysły, młodzież i dzieci ze swoją radością i świeżością wprowadzają zapał i radość, a także na miarę swoich możliwości włączają się w inicjatywy podejmowane przez „Rodzinę”.

- Rodzina jest realizacją waszego charyzmatu…

- Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, żyje na co dzień charyzmatem, jaki pozostawił bł. Edmund Bojanowski - człowiek świecki, ziemianin żyjący w Wielkopolsce w XIX wieku. Ojciec św., bł. Jan Paweł II, 10 czerwca 1999r, powiedział: „Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako „serdecznie dobry człowiek”, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra.” Dzisiaj wśród nas jest wielu potrzebujących, którym siostry spieszą z pomocą; dzieciom - w ochronkach, świetlicach, domach dziecka, na katechizacji w szkole, ubogim- nie tylko materialnie, ale szczególnie duchowo, potrzebującym Boga, ciepła, miłości oraz chorym - w szpitalach i domach.

---

W parafii Tarnów – Krzyż posługują cztery siostry służebniczki dębickie. Wszystkie aktywnie włączają się w organizowanie i prowadzenie nowego dzieła: s. Albina Kłusek- w parafii pełni posługę zakrystianki, skierowana z ramienia Zgromadzenia czuwa nad całością, s. Wizenna Rapacz- seniorka, omadla wszelkie sprawy i promieniuje na wszystkich „młodością ducha”, s. Jordana Majka- inicjuje spotkania modlitewne „Rodziny” oraz s. Katarzyna Dulska- katechetka, przygotowuje materiały formacyjne i włącza dzieci w realizację pomysłów.

 

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama