Nowy numer 49/2020 Archiwum

Szansa dla młodych i zdolnych

Tylko do 15 stycznia można składać wnioski o stypendium fundacji im. abpa J. Ablewicza.

Stypendium jest przeznaczone dla zdolnej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącej z rodzin mniej zamożnych. Pomoc w wysokości 1000 zł przyznawana jest jednorazowo, ale w wyjątkowych sytuacjach biskup ordynariusz może podjąć decyzję o wypłaceniu innej kwoty, czy też powtórzenia stypendium.

Średnia ocen ucznia ubiegającego się o stypendium powinna wynosić 4,5 lub wyżej. Brane są też pod uwagę inne zdolności ucznia  - udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie. Dochód na osobę w rodzinie musi być niższy od 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra ds. Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium.

Fundacja im. abp. Jerzego Ablewicza pierwsze stypendia przyznała w roku szkolnym 1998/1999. Pomocą objęto wtedy 54 osoby. W ubiegłym roku przyznano 112 stypendiów. Najwięcej, bo 186, wręczono w 2006 roku.

Formularz wniosku można pobrać ze strony www.katecheza.diecezja.tarnow.pl z zakładki Fundacje. Wypełnione, zgodnie z zamieszczonym w zakładce regulaminem, należy złożyć w biurze Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, bądź przesłać na adres: Kuria Diecezjalna, Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, do 15 stycznia 2013 roku.

Stypendia zostają przyznane na przełomie lutego i marca

 

 


 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama