Nowy numer 48/2020 Archiwum

Pomoc ofiarom przestępstw

Rozpoczęły się dyżury specjalistów. Potrwają do 1 marca.

Od 25 lutego do 1 marca trwa „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Poniżej wykaz jednostek z naszego regionu włączających się w jego organizację.

Bochnia

Sąd Rejonowy w Bochni we współpracy z Prokuraturą Rejonową w Bochni, Komendą Powiatową Policji w Bochni, Starostwem Powiatowym w Bochni i Urzędem Miejskim w Bochni organizuje dyżury specjalistów z różnych dziedzin (kuratorów, prawników, policjantów, pracowników socjalnych). Odbywają się one w budynku Sądu Rejonowego w Bochni przy ul. Kościuszki 4 pokój 38 (I piętro). Istnieje możliwość wcześniejszego telefonicznego lub osobistego ustalenia terminu i problematyki wizyty. W tym celu należy skontaktować się z Panią Bożena Widełka Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej pod nr tel.  14  615 2139.

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek,  25  lutego - Joanna Gorczyca, kurator zawodowy rodzinny, Mirosław Stachura  - kurator zawodowy rodzinny, Katarzyna  Sendorek -  asystent sędziego, Lidia   Piekarz – starszy  specjalista   pracy socjalnej, koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wtorek, 26  lutego - Mirosław Stachura - kurator zawodowy rodzinny, Bożena Widełka  - kurator zawodowy rodzinny, Magdalena  Klementowska – Prokurator Rejonowy,  Małgorzata   Moskalik - pracownik  socjalny  MOPS  w  Bochni, Andrzej  Cisło-  pracownik socjalny  MOPS  w  Bochni

Środa, 27 lutego -  Agnieszka Siwadło – kurator zawodowy rodzinny, Kinga Piechnik - Trojan – kurator zawodowy dla dorosłych, Paulina  Dyląg-   asystent  sędziego,  Regina   Zając - Prokurator  Rejonowy, Robert   Kicka - asp. sztab.   Komendy  Powiatowej  Policji w   Bochni

Czwartek, 28 lutego -  Waldemar Piekarz - kurator zawodowy dla dorosłych, Joanna Gorczyca -  kurator zawodowy rodzinny,

Piątek, 1 marca - Agnieszka Siwadło - kurator  zawodowy rodzinny, Bożena Widełka   - kurator zawodowy rodzinny, Magdalena   Król  -  Kierownik  Poradni  Terapii  Uzależnień, Adam  Pawulski - Dyrektor  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w Bochni.

Brzesko

W budynku  Sądu Rejonowy, ul. Kościuszki 20  w godz. 9.00 – 13.00 będą pełnione dyżury bezpłatnego poradnictwa dla osób poszkodowanych przestępstwem:

25 i 27 lutego pokój nr 322 (II piętro )

26, 28 luty – 01marzec pokoje nr 302 lub 318 ( II piętro

Mielec

Dyżury będą pełnić specjaliści w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dyżury te będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Lista Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/lista-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

Lista punktów pomocy oraz filii Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/lista-punktow-pomocy-oraz-filii/

Harmonogram dyżurów:

- 25 lutego,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz kuratorzy zawodowi I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych i wykroczeniowych przy Sądzie Rejonowym w Mielcu,

- 26 lutego, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Mielcu oraz kuratorzy zawodowi III Zamiejscowego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Mielcu z siedzibą w Kolbuszowej,

- 27 lutego, kuratorzy zawodowi II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Mielcu wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz III Zamiejscowego Zespołu z/s w Kolbuszowej,

- 28 lutego, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Mielcu oraz kuratorzy zawodowi III Zamiejscowego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Mielcu z/s w Kolbuszowej,

- 1 marca, Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu.

Nowy Sącz

W  czasie  trwania  tego  tygodnia  w  siedzibach sądów rejonowych  okręgu nowosądeckiego i  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu będą udzielane  informacje osobom pokrzywdzonym  przestępstwem. Informacji  o  uprawnieniach  pokrzywdzonego  będą  udzielać  asystenci sędziów, kuratorzy sądowi oraz  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,  zajmujących  się  szeroko  rozumianą  pomocą  osobom pokrzywdzonym   przestępstwem. Pomoc udzielana będzie w dniach od 25 lutego do 1 marca w  godzinach  od  10.00  do  14.00  w  budynkach  sądowych.

W Nowym Sączu w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Pijarskiej 3, w sali  nr 010  na parterze dyżury  pełnić  będą:

-    25 lutego,  Stowarzyszenie  SURSUM  CORDA

-    26  lutego, Sądecki  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej

-    27  lutego, Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie

-    28  lutego, Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

-   1 marca,  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

 Poza tym we wszystkie dni tygodnia informacji udzielać będą asystenci sędziów i  kuratorzy  sądowi. Harmonogramy  dyżurów   zostały  wywieszone  na  tablicach  ogłoszeń w  budynkach  sądów oraz na stron ach internetowych  sądów.

Tarnów

W ramach dyżurów swą pomoc będą świadczyć:

1. Kuratorzy zawodowi Sądu Okręgowego i Rejonowego w Tarnowie - dyżur w budynku Sądu, przy ul. Dąbrowskiego 27 w dniach

- 25 luty od godziny 10.00 do 13.00 – sala nr 31

- 26 luty od godziny 10.00 do 13.00 – sala nr 31

- 27 luty od godziny 10.00 do 13.00 – sala nr 8

- 28 luty od godziny 10.00 do 13.00 – sala nr 2

- 1 marzec od godziny 10.00 do 13.00 – sala nr 31

2. Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Tarnowie - dyżury w dniach 25 luty - 1 marzec 2013r. w godzinach od 10.00 - 13.00 w budynku Sądu w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. J. Bojki 2.
3. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy z siedzibą w Tarnowie, ul. Szarych Szeregów 1. Przedstawiciele tej organizacji dyżurować będą w dniach 25 luty – 2 marzec całodobowo – w siedzibie organizacji. Telefon 14/ 655-66-59
4. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z siedzibą w Krakowie, ul. Bolesława Komorowskiego 12 (pokój 619). Przedstawiciele tej organizacji dyżurować będą w dniach 25 – 1 marzec w godzinach od. 10.00-18.00 oraz 2 marca w godzinach od 10.00 – 13.00.
Telefon 12/ 421-22-88, mail : pokrzywdzeni.krakow@op.pl

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama