Nowy numer 48/2020 Archiwum

Majowe Święto Integracji

W Tarnowie trwa Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością.

W ramach obchodów Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, odbywają się m.in. dni otwarte wielu instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przeglądy filmów poruszających tematykę niepełnosprawności, gry i zabawy integracyjne dla najmłodszych oraz festyn, który zakończy cykl uroczystości. – Chcemy pokazać osoby chore, niepełnosprawne. Chcemy uświadamiać, że są wśród nas. Tacy sami jak my. Mający te same potrzeby, ale i wymagający pomocy i wsparcia – mówi Dorota Krakowska, dyrektor MOPS. Celem obchodów Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością jest także prezentacja ich osiągnięć w różnych dziedzinach artystycznych, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia.

Program

Dni Otwarte w instytucjach i w placówkach:

Urząd Miasta Tarnowa, Centrum Spraw Społecznych, ul. Goldhammera 3, 6-10 maja, godz. 7:30-15:30 (w Biurze Pomocy Społecznej funkcjonuje punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w którym udzielane są informacje na temat możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadań realizowanych przez MOPS i PUP na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w ramach programu „Aktywny samorząd”),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. M. B. Fatimskiej 9 (pok. 1, 2, 4, 5, 7), 6-10 maja, godz. 7:30-15:30 (pracownicy Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym będą udzielali informacji i pomocy w zakresie możliwości skorzystania ze środków PFRON w szczególności turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i technicznych, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyk, a także o możliwości korzystania z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i zasadach kierowania do domów pomocy społecznej, przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego),

Powiatowy Urząd Pracy, pl. gen. J. Bema 3, 6-10 maja, godz. 8:00-15:00 (pracownicy będą udzielali informacji oraz pomocy w zakresie pośrednictwa pracy, form pomocy kierowanych do osób z niepełnosprawnością, tj. staży, szkoleń, miejsc interwencyjnych, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, poszukiwania pracy zgodnie ze wskazaniami/przeciwwskazaniami lekarskimi),

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Okrężna 4a, 6-10 maja, godz. 8:00-15:00 (możliwość zapoznania się z trybem postępowania dot. otrzymania orzeczenia
o niepełnosprawności dziecka – uzyskanie świadczeń rehabilitacyjnych i pomocy finansowej oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia w celu odpowiedniego zatrudnienia, usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych, opiekuńczych, ulg
i uprawnień),

Pałac Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24, 8 maja, godz. 16:00-18:00 (konsultacje w pracowni polisensoryki i dogoterapii dla rodziców dzieci niepełnosprawnych),

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II, prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji, ul. Hodowlana 6, 8-9 maja, godz. 9:00-13:00 (zwiedzanie pracowni, poznawanie terapeutów i uczestników, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, możliwość zapisania się na zajęcia, każdy otrzyma upominek wykonany przez podopiecznych),

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
ul. Klikowska 190, 6 maja, godz. 8:00-14:00,

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5b, 6 maja, godz. 8:00-14:00 (prezentacja działalności placówki, możliwość zwiedzenia i zapoznania się z terapeutami, pokaz prac i umiejętności uczestników, zajęcia integracyjne),

Dom Pomocy Społecznej „Hostel” PSOUU Koło w Tarnowie, ul. Modrzejewskiej 48, 6 maja, godz. 9:00-16:00 (możliwość zwiedzania domu, poznania mieszkańców i opiekunów, uczestnictwo w pikniku integracyjnym zorganizowanym na terenie placówki),

Niepubliczne Przedszkole Specjalne i Punkt Wczesnej Interwencji, PSOUU Koło
w Tarnowie, ul. Okrężna 4a, 8 maja, godz. 9:00-14:00 (możliwość zapoznania się
z metodami terapeutycznymi, możliwość uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych, zapisy chętnych do niesienia pomocy w ramach wolontariatu),

Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi, al. M. B. Fatimskiej 6, 8-9 maja, godz. 10:00-15:00 (możliwość zwiedzenia placówki, wystawa prac wykonanych przez uczestników podczas terapii zajęciowej, możliwość uczestnictwa w zajęciach plastycznych, zajęcia ruchowe),

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Romanowicza 9, 6-10 maja, godz. 9:00-12:00 (możliwość zwiedzania placówki przez rodziców i opiekunów z dziećmi na wszystkich poziomach edukacyjnych od przedszkola do szkoły zawodowej),

Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, ul. Lippóczyego 4a, 6 i 8-10 maja, godz. 9:00-14:00,

tarnowskie przedszkola i szkoły, w szczególności placówki z oddziałami integracyjnymi,
6-10 maja, godz. 8:00-14:00,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 6-10 maja, godz. 9:00-14:00 (w Punkcie Konsultacyjnym Poradni będą udzielane informacje nt. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów przedszkoli i szkół - oddziały integracyjne, klasy integracyjne i placówki specjalne),

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna, ul. Szujskiego 25, 6 maja,
godz. 8:00-20:00 (informacje, konsultacje, porady psychologiczne),

Stowarzyszenie „Ich lepsze jutro”, ul. Jana Kochanowskiego, 8-9 maja, godz. 15:00-18:30 (prezentacja sal terapeutycznych i stosowanych metod terapeutycznych m.in. pokaz treningu mózgu metodą EEG Biofeedback, zajęcia w gabinecie światła, zajęcia muzykoterapeutyczne, pokaz dogoterapii).

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu – tel. 14 688 20 20, w godz. 7:30 – 15:30.

Wydarzenia

7 maja

godz. 10:00 – kontynuacja Pleneru malarskiego „Pod niebem Tarnowa” – tarnowski Rynek (strona północna),

godz. 12:00 – grupowa porada zawodowa „Rynek pracy – pokonaj bariery” – Powiatowy Urząd Pracy, pl. gen. J. Bema 3,

godz. 12:00 – Msza św. dla osób z niepełną sprawnością, rodzin i przyjaciół – kościół św. Krzyża i św. Filipa Neri, ul. Piłsudskiego 9,

godz. 13:00 – „Marsz Godności” – przemarsz kolorowego i rozśpiewanego pochodu ulicami miasta (ul. Piłsudskiego - ul. Wałowa - ul. Katedralna - Rynek),

godz. 13:30 – spotkanie osób niepełnosprawnych z Prezydentem Miasta Tarnowa (tłumacz migowy) oraz Happening Wojtka Klicha – Rynek (strona północna),

8 maja

godz. 9:00-12:00 – zabawy i gry integracyjne „Podróż za jeden uśmiech” – obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Romanowicza 9,

godz. 10:00 – wystawa prac Koła Rękodzieła Artystycznego – Środowiskowy Dom Samopomocy, al. M. B. Fatimskiej 6,

godz. 11:00 – Koncert Zespołu Ludowego ZALASOWIANIE – Środowiskowy Dom Samopomocy, al. M. B. Fatimskiej 6,

godz. 12:00 – zajęcia aktywizacyjne „Kreatywne CV”, Powiatowy Urząd Pracy, pl. gen. J. Bema 3,

9 maja

godz. 9:00-11:00 – zabawy i gry integracyjne „Zabawa w kolory – dzień żółty” – obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Romanowicza 9,

9-10 maja 2013 r. – cykl spotkań z młodzieżą w tarnowskich szkołach ponadgimnazjalnych pod hasłem „SZANUJĘ - WSPIERAM - POMAGAM” – zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mające na celu uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób niepełnosprawnych,

10 maja

godz. 10:00-13:00 – Konferencja „zGodnie o Niepełnosprawnych” – MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30.

Przegląd filmów o tematyce związanej z niepełnosprawnością

Kino Marzenie, ul. Staszica 4

Film pt. „NIETYKALNI” prod. Francja - napisy (czas trwania 112 min.)
– 8 maja 2013 r., godz. 10:00, cena biletu 5 zł.

Film pt. „NA IMIĘ MA SABINE” prod. Francja - napisy (czas trwania 85 min.)
– 9 maja 2013 r., godz. 10:00, cena biletu 5 zł.

Film pt. „NIENORMALNI” prod. Polska (czas trwania 78 min.)

– 10 maja 2013 r., godz. 10:00, cena biletu 5 zł.

Festyn w Parku Strzeleckim w Tarnowie
11 maja 2013 r. (sobota)

Uroczyste zakończenie Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością

11:00

oficjalne rozpoczęcie Festynu    (tłumacz migowy)      

 

występy artystyczne SOSW:

występ zespołu wokalno-tanecznego DO-RE-MI

konkurs „Mam talent”

 

animacje i zabawy – prowadzenie Damian Mika i Robert Frudziński

 

występy artystyczne WTZ PSOUU Koło w Tarnowie:

„Miłość i tolerancja” Grupa „Przyjaciele”

 

animacje i zabawy – prowadzenie Damian Mika i Robert Frudziński

 

występy artystyczne WTZ SOSW:

występ „ Bitwa Taneczna”

 

animacje i zabawy – Damian Mika i Robert Frudziński

 

występy artystyczne:

koncert grupy integracyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji REPI i Pałacu Młodzieży „Albatros”

 

animacje i zabawy – prowadzenie Damian Mika i Robert Frudziński

 

nauka układu tanecznego

 

ogłoszenie wyniku konkursu na najlepszy plakat, który będzie wydany w formie okolicznościowego znaczka pocztowego

 

Ponadto:

11:00 – 16:00

prezentacja placówek i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,

gry i zabawy ruchowo-sportowe,

kiermasz prac wykonanych przez osoby z niepełną sprawnością,

fotografia „w lustrze”,

punkt malowania twarzy,

stoisko z psem wyszkolonym do dogoterapii (możliwość pogłaskania psa
i wydania komendy),

punkt diagnozy logopedycznej,

stoisko z warsztatami plastycznymi – możliwość wykonania kartek okolicznościowych i przedmiotów z masy solnej i innych,

pokazy i konkursy przygotowane przez tarnowską Policję,

pokazy Straży Pożarnej,

spotkanie z WATAHĄ,

grill z kiełbaskami.

 

 

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama