Nowy numer 49/2020 Archiwum

Sądecka góra Tabor

Od stuleci Chrystus leczy tu choroby ciała i obdarza łaską przemiany serc.

Na starosądeckich błoniach w 1999 roku Jan Paweł II powiedział: „Pozdrawiam również Nowy Sącz – miasto, które zawsze urzekało mnie swoim pięknem i gospodarnością”. Obliczem tego piękna jest czczony tu od wieków wizerunek Chrystusa Przemienionego, znajdujący się w sercu bazyliki kolegiackiej św. Małgorzaty. Obraz, o wymiarach 84x 68 cm, wykonany został na trzech deskach z drewna lipowego i przedstawia Chrystusa w stylu bizantyjskim. Według podań, jego twórcą jest św. Łukasz, ewangelista. Początkowo wizerunek znajdował się w Jerozolimie, a następnie stał się własnością cara moskiewskiego. Ten zaś miał go podarować królowi czeskiemu Wacławowi. Gdy posłowie jechali z obrazem przez wieś Kamienicę, konie zatrzymały się i nie chciały dalej jechać. Wezwany pustelnik zobaczywszy przewożony obraz, kazał go tu pozostawić. Król zaś, szanując wolę Bożą, przybył do tej miejscowości i założył miasto Nowy Sącz, a w nim kościół i klasztor dla franciszkanów, którym powierzono troskę o wizerunek Przemienienia Pańskiego.

Tyle pierwsze podanie. Drugie zaczyna się podobnie. Według niego autorem również jest ewangelista, a dzieło jego wędrowało od cesarza greckiego, po księcia ruskiego aż do pustelnika, który przekazał go do klasztoru franciszkanów w Nowym Sączu. Podania może i brzmią intrygująco, ale nie da się ich uzasadnić. Według ostatnich badań, obraz istniał na pewno już w XVI wieku, a może i wcześniej, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1596 roku i są związane z kościołem franciszkanów w Nowym Sączu. Kaplica wotum W XVIII wieku po pożarze kościoła cudownie ocalały obraz został umieszczony w kaplicy sądeckiego zamku. Stamtąd przeniesiono go do kaplicy Przemienienia Pańskiego, będącej wotum za uzdrowienie Konstantego Lubomirskiego. Odbyło się to, jak pisze ks. Stanisław Lisowski w „Tarnowskich Studiach Teologicznych”, tom IX, przy ogromnym wzruszeniu sądeczan, tak katolików, jak i wyznania mojżeszowego. O wielkim znaczeniu wizerunku dla mieszkańców świadczy również ich stanowisko na propozycję franciszkanów, aby w związku z kasacją zakonu przenieść obraz do pobliskiego Starego Sącza. Mieszczanie nie wyrazili na to zgody.

– Twierdzili, że miasto tak zrosło się z obrazem, że jego przeniesienie spowodowałoby wielki rozruch w mieście – wspomina ks. Lisowski. Pięć pacierzy Kult rozwijał się tu przez stulecia. Już w pierwszym opracowanym i wydanym po polsku opisie sanktuariów Piotra Pruszcza z 1762 r. znalazła się informacja o sądeckim wizerunku. Kult trwa nieprzerwanie do dziś, a jego wyrazem jest m.in. tygodniowy odpust, na który przybywają tysiące wiernych z całej diecezji. – Nasz odpust ma już 40-letnią tradycję. Nie do końca można powiedzieć, ile osób w nim uczestniczy, bo są to rzeczywiście rzesze wiernych. W tym roku jednego dnia podczas głównych uroczystości rozdaliśmy 21 tys. komunii. W ciągu całego tygodnia koncelebrowano 450 Mszy św., a homilie głosiło 19 kaznodziei – mówi ks. prał. Jan Piotrowski, dziekan i kustosz sądecki. Dla wiernych to wielkie rekolekcje wakacyjne. – Mamy parafian, którzy od lat uczestniczą w odpuście, wprost czekając na niego i nie opuszczając żadnego dnia – dodaje. O Msze św. przed obrazem proszą wierni z całej Polski i z zagranicy. Przez cały rok, w każdy czwartek odmawiana jest nowenna do Przemienienia Pańskiego, a każdego tygodnia składanych jest ponad 200 próśb i podziękowań. – Za wstawiennictwem tego obrazu wielu ludzi wyprosiło u Pana Boga liczne cuda i łaski – zauważa kustosz. Świadczą o tym liczne wota złożone w kaplicy Przemienienia Pańskiego. Przed laty wyrazem kultu było też istniejące bractwo Przemienienia Pańskiego. Do ich obowiązków należało m.in. codzienne odmawianie pięciu pacierzy dla uczczenia Mojżesza, Eliasza, Piotra, Jakuba i Jana, wykonanie dobrego uczynku oraz noszenie przy sobie obrazka z cudownym wizerunkiem. Bractwo zniknęło wraz z kasatą klasztoru. Pozostał kult, liczne nabożeństwa i wielka cześć do cudownego wizerunku.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama