Nowy numer 48/2020 Archiwum

Nowa misja

Biskup nominat pracował na misjach w Afryce i Ameryce Płd. Zna Kościół w wymiarze powszechnym i diecezjalnym.

Ksiądz prałat dr Jan Piotrowski, s. Jana i Natalii Giemza, urodził się 5 stycznia 1953 roku w Szczurowej, która jest jednocześnie jego parafią rodzinną.

Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 roku.

Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec - Ducha Świętego.

W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, a w 1995 sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Z kolei w roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na podstawie rozprawy pt.: „Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w Kongijskiej Krainie Grand Niari (druga ewangelizacja 1883-1991)”.

W latach 1997-1999 podjął, z krótką przerwą (w czasie której pełnił obowiązki kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej, a po śmierci proboszcza - administratora miejscowej parafii), posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru.

W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Jana na Konsultora ds. Misyjnych KEP.

Od 22 listopada 2009 r. pełni urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączy. Jest dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

W wymiarze diecezjalnym jest członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Kapłańskiej. W dowód uznania za gorliwą posługę kapłańską Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył ks. Jana w dniu 26 stycznia 2004 r. godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Zainteresowania naukowe: misjologia, historia misji, antropologia kulturowa. Inne zainteresowania: muzyka klasyczna, rower, pływanie. Znajomość języków: angielski, francuski, włoski, hiszpański, munukutuba (Kongo Brazaville)

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama