Nowy numer 48/2020 Archiwum

Duszpasterstwo przede wszystkim

Bp nominat Stanisław Salaterski jest znawcą historii Kościoła. Najbardziej ceni sobie pracę duszpasterską.

Ks. prałat dr Stanisław Salaterski, syn Eugeniusza i Marii z domu Rakowska, urodził się 5 listopada 1954 roku w Lipnicy Murowanej. Jego parafią rodzinną jest Tymowa, gdzie ukończył szkołę podstawową. Egzamin dojrzałości złożył w maju 1973 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 31 maja 1981 roku w katedrze tarnowskiej.

W latach 1981–1984 był wikariuszem parafii Muszyna. W latach 1984-1988 odbył specjalistyczne studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem broniąc pracę pt.: „Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty PM w Nowym Sączu 1448-1791”. Od lipca 1988 do września 1989 roku pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie, a następnie przez trzy miesiące jako wikariusz w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.

Początkiem roku 1990 podjął funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży i diecezjalnego duszpasterza harcerstwa. W latach 1991-1993 był asystentem w katedrze historii nowożytnej ks. prof. Bolesława Kumora w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1993 powrócił do diecezji i został mianowany diecezjalnym referentem duszpasterstwa młodzieży, koordynatorem duszpasterstwa młodzieży specjalnej troski i członkiem Rady Programowej Diecezjalnego Radia „Dobra Nowina”.

W roku 1994 otrzymał nominację na asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. W latach 1994-1997 był wikariuszem biskupim do spraw młodzieży, w latach 1995-2003 sprawował obowiązki asystenta kościelnego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie, a w latach 1998-2006 obowiązki diecezjalnego duszpasterza rzemieślników. W 1994 roku został wykładowcą historii Kościoła i adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Wykłady na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie prowadził do roku 2009.

Od kwietnia 1995 roku pełni urząd proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, a od roku 1998 jest dziekanem dekanatu Tarnów-Południe i członkiem Zarządu Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Ponadto jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej. Od roku 2013 jest też kapelanem Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Tarnowie.

W roku 2008 Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył ks. Stanisława godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Wcześniej bo w roku 1995 został mianowany przez biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Od 2013 r. jest Dziekanem tejże Kapituły.

Zainteresowania naukowe: historia kościoła. Inne zainteresowanie: duszpasterstwo przede wszystkim, turystyka górska. Znajomość języków: niemiecki, rosyjski

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama