Nowy numer 48/2020 Archiwum

Rycerze protestują

Członkowie Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” Diecezji Tarnowskiej wystosowali list do Prezydenta RP, Pani Marszałek Sejmu RP, Prezes Rady Ministrów, posłów i senatorów.

Poniżej treść listu: „Członkowie Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” Diecezji Tarnowskiej są głęboko zaniepokojeni podejmowanym próbami wprowadzenia do polskiego prawa, przepisów które są sprzeczne z naturalnym porządkiem społecznym i prawnym w Polsce, Konstytucją RP, które godzą w społeczeństwo i rodzinę rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny oraz ograniczają wolność obywateli.

Dlatego zwracamy się do Was, przedstawicieli najwyższych władz, Posłów i Senatorów związanych z naszym regionem o podjęcie wszelkich legalnych działań zmierzających do odrzucenia projektów tych ustaw. W szczególności chodzi o projekty ustaw:

O uzgodnieniu płci, projekt TR -  który drastycznie zmienia definicję płci, wprowadzając nowe pojęcie „tożsamości płciowej”, o której będzie determinowało odczuwanie własnej płciowości w sensie psychologicznym a nie płeć biologiczna. Jego zapisy są rażąco sprzeczne z konstytucją RP, poważnie narusza porządek prawny i medyczny oraz narusza prawa dzieci do ochrony ich bezpieczeństwa, ale jest też niezwykle kontrowersyjny kulturowo i etycznie. Aktualnie, w Polsce nie ma przeszkód, aby osoby, które utożsamiają się z inną płcią niż ta związana z ich wyglądem i dokumentami, mogą dokumenty i wygląd dostosowywać do płci odczuwanej.

O wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, projekt SLD i TR - który wprowadza uprzywilejowaną pozycję społeczną środowiskom homoseksualnym w Polsce oraz przyczynia się do dyskryminacji normalnych rodzin opartych na małżeństwie między mężczyzną i kobietą. Nowelizacja wprowadza nowe przesłanki dyskryminacji („tożsamość płciowa”, „ekspresja płciowa”) zaś zastosowanie dotychczasowych znacznie rozszerza poza stosunki z zakresu prawa pracy. Po proponowanej nowelizacji zakaz dyskryminacji można będzie odnosić do treści publikowanych w masmediach a ciężar dowodowy zostanie przerzucony na osoby oskarżone. Nowelizacja ta ograniczy również zasadę swobody zawierania umów.

O związkach partnerskich, projekt TR i projekt SLD - które proponują wprowadzenie możliwości zawierania związku partnerskiego przez osoby tej samej płci oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich, autorstwa TR.

O zmianie ustawy o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, autorstwa TR - wprowadzająca zakaz wieszania krzyży w instytucjach państwowych i publicznych. 

O edukacji seksualnej, projektu TR - który proponuje m.in. wprowadzenie do programów nauczania szkolnego przedmiotu „wiedza o seksualności człowieka” ingerując tym samym w prawa rodziców do wychowania moralnego i religijnego swoich dzieci zgodnego z ich przekonaniami.

Kodeks wyborczy, projektu SLD - który proponuje zapis o tym, by agitacja była zakazana również "na terenie kościołów i w miejscach kultu religijnego innych związków wyznaniowych”. Zapisy tego projektu uniemożliwią Kościołowi wypowiadanie się na tematy społeczne do czego ma prawo. Jest to projekt ustawy ograniczający demokrację.

Jesteśmy również zaniepokojeni faktem, że lekceważone jest zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, które podejmuje kolejne próby bezpośredniego oddziaływania na bieg spraw publicznych, poprzez  obywatelskie inicjatywy ustawodawcze i referendalne.

Obserwujemy sytuację, gdy sprawujący władzę, zamiast wychodzić naprzeciw zaangażowaniu obywatelskiemu setek tysięcy wyborców, traktują ten wysiłek suwerennego Narodu jako niepotrzebną komplikację w procesie sprawowania przez nich władzy.

Przykładem jest odrzucenie przez Sejm wniosku o referendum w sprawie sześciolatków. Okazało się, że przedstawiciele Sejmu zlekceważyli głos narodu, wyrażony milionem podpisów obywateli  RP.  

Dziękujemy tym posłom, którzy w dotychczasowych głosowaniach opowiedzieli się za odrzuceniem projektów ustaw które są sprzeczne z naturalnym i tradycyjnym porządkiem społecznym w Polsce.

Jako Wasi wyborcy, prosimy o dokonywanie wyborów zgodnie z wolą społeczeństwa”.

Z wyrazami szacunku i modlitewną pamięcią

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Tarnowskiej

Jan Hajduga

 

Asystent diecezjalny

Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Tarnowskiej

ks. Stanisław Śliwa

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama