Arystokraci ducha

Wraz z przyjęciem święceń nowi biskupi będą mieli swoje herby i zawołania.

Nowi biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej już wybrali swoje zawołania i herby, które będą im towarzyszyć przez całe życie i posługę.

Arystokraci ducha   Herb bp. Jana Piotrowskiego Herb bp. Jana Piotrowskiego zawiera na tarczy herbowej koloru czerwonego, który oznacza ewangeliczną miłość, krzyż łaciński, znak odkupieńczej miłości Jezusa Chrystusa. Przenika on przez fale symbolizujące chrzest święty. Na tle krzyża znajduje się otwarta księga Ewangelii z greckimi literami Α i Ω. Nad falami umieszczonych jest siedem krzyży równoramiennych symbolizujących sakramenty święte. Nad lewym ramieniem krzyża widnieje gwiazda, znak Maryi, Gwiazdy nowej ewangelizacji. Całość tej symboliki wyrasta z nakazu misyjnego Pana Jezusa: „Idźcie i nauczajcie ...” i streszcza się w zawołaniu: In caritate evangelium praedicare („W miłości głosić Ewangelię”).

Z kolei herb bp. Stanisława Salaterskiego prezentuje tarczę, ozdobioną kapeluszem, sznurami z chwostami oraz wstęgę, na której widnieje hasło: Gaudium fidei praedicare (Głosić radość wiary). Tarcza herbu w kolorze błękitu, z wydzieloną centralnie, trójkątnie zamkniętą płaszczyzną w kolorze żółtym, prezentuje w lewym górnym narożu herb miasta Tarnowa (Leliwa), miasta, w którym od 25 lat duszpastersko pracował ks. Salaterski, herb wskazujący na stolicę diecezji tarnowskiej, dla której został ustanowiony biskupem pomocniczym. W Arystokraci ducha   Herb bp. Stanisława Salaterskiego prawym, górnym narożu zamieszczono symbol nadziei, cnoty i wartości, stanowiącej istotne przesłanie wiary, źródło radości płynącej z wiary oraz znak zaufania Bogu w bogactwie Jego miłosierdzia i wszechmocy we wszystkich dążeniach. W części centralnej herbu umieszczono opracowany graficznie motyw łaskami słynącej tarnowskiej Piety. Uzasadnieniem tej decyzji jest to, że zarówno Tymowa, parafia pochodzenia bp. Salaterskiego, jak i katedra – parafia pełnienia posługi proboszcza od 1995 roku, są miejscami kultu Matki Bożej Bolesnej. Nadto Matka Najświętsza jest pewnym źródłem radości i nadziei płynącej z wyznawanej wiary, co potwierdza pobożność naszej diecezji. Symbole zamieszczone na tarczy herbowej wydają się być także objaśnieniem dewizy biskupiej – „Głosić radość wiary”. Wiara jest bowiem wielkim darem i dobrem dla każdego człowieka. Jej prawdy i wymagania warto przyjmować z radością, ponieważ są wyróżnieniem i pomocą dla człowieka. Także dzielenie się darem wiary powinno być połączone z radością, która jest owocem życia wiary głoszącego i otwiera serca słuchaczy na miłość Boga.

« 1 »