Nowy numer 2/2021 Archiwum

Przybywa spraw w Sądzie Diecezjalnym

Do pracowników Sądu Diecezjalnego w Tarnowie przychodzą głównie osoby, które starają się o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Nie są to łatwe sprawy, wymagają bowiem wielu  dokumentów,  dowodów i  przesłuchań. W ubiegłym roku do Sądu Diecezjalnego wpłynęło 141 wniosków, ale sędziowie pracowali głównie nad sprawami, które trafiły do nich jeszcze w 2010 roku i kolejnych.

Zgodnie z prawem kanonicznym proces powinien trwać rok, ale większość spraw się przedłuża do dwóch, a nawet trzech lat. Często brakuje dobrej współpracy m.in. małżonków i świadków. W 2013 roku Sąd Diecezjalny rozpatrzył 87 spraw, a 74 zakończyło się  wydaniem wyroku. W większości, bo w 63 przypadkach, stwierdzono nieważność małżeństwa, a w 11 sędziowie orzekli ważność sakramentu. – Najczęstszą przyczyną jest niezdolność do podjęcia i wypełnienia obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Nie oznacza to, że są to osoby chore psychicznie, tylko z przyczyn zaburzonej osobowości, niedojrzałości nie są w stanie podjąć i wykonywać obowiązków małżeńskich jak budowanie wspólnoty, odpowiedzialność za dzieci i troska o duchowy rozwój małżeństwa. Gromadzą się tutaj różne problemy m.in.: alkoholizm, narkomania, egoizm, sadyzm, pracoholizm, zazdrość, a nawet uzależnienie od rodziców, gier komputerowych czy hazardu – mówi ks. dr Władysław Kostrzewa, oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie. Już od stycznia do lutego tego roku wpłynęło do sądu 31 nowych spraw.

W Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie, którego siedziba znajduje się w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie przy ul. Legionów 30 pracuje pięciu sędziów. Zanim jednak sprawa trafi na wokandę możliwe są mediacje. Poradnie Prawno – Kanoniczne działają w Tarnowie i Nowym Sączu. W ubiegłym roku do poradni sądeckiej zgłosiło się 201 osób, a w Tarnowie prawie pół tysiąca.

Do poradni zgłaszają się m.in. osoby, które są już po rozwodach cywilnych i chcą uregulować sprawę swego małżeństwa na drodze kanonicznej.

Przychodzą też osoby jeszcze przed rozwodem cywilnym i pragną ratować swoje małżeństwo na drodze mediacji. Przykładowo, w ubiegłym roku w Tarnowie z mediacji skorzystało 11 małżeństw.

Konsekwencją przeprowadzonego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest fakt, że strony są stanu wolnego i mogą ponownie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, o ile nie zachodzą inne przeszkody.

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama