Nowy numer 48/2020 Archiwum

Małopolskie "sierotki"

Jakie miejsce w dalekosiężnych planach zajmują większe i mniejsze miasta regionu? Dalekie!

Województwo Małopolskie opracowało wstępne założenia „Kontraktu terytorialnego dla Małopolski” na lata 2014-2020. Lista planowanych przedsięwzięć wiele mówi o randze poszczególnych miast i regionów na naszym terenie, ponieważ najwięcej i najpoważniejszych inwestycji planuje się w Krakowie i jego najbliższym otoczeniu.

O Tarnowie i Nowym Sączu mówi się przy okazji zadań wielotematycznych, które miałyby polegać głównie na rewitalizacji miast. Projekt „Kontraktu” nie uszczegóławia jednak, jakie to będą przedsięwzięcia.

W zakresie rozwoju regionalnych centrów innowacji „Kontrakt” zakłada budowę w Tarnowie Regionalnego Parku Naukowo – Technologicznego, w którym planowane jest Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

Władze wiążą wiele planów z ochroną zabytków. I tak, postuluje się renowację, zabezpieczenia i adaptację kopalnianych wyrobisk w Bochni, gdzie znajduje się kopalnia soli wpisana na listę UNESCO. Ogólną troską planuje się objąć zabytkowe obiekty drewniane oraz architekturę gotycką. W Tarnowie projekt ochrony zabytków dotyczy m.in. renowacji murów miejskich i gotyckiej baszty; w Nowym Sączu: m.in. renowacji Ratusza i zagospodarowanie Zamku Jagiellonów.

Działania rewitalizacyjne w Tarnowie mają objąć Rynek, ul. Krakowską, Plac Sobieskiego, Plac Kazimierza, Park Sanguszków, rejon dworca PKP i wyrobiska byłej cegielni „Kantoria”. W Nowym Sączu rewitalizacji poddano by m.in. Plac Słowackiego, Rynek Maślany, Park Strzeleckiego. Innym projektem jest odtworzenie Sądeckiej Wenecji jako terenu rekreacyjno – sportowego. Działania rewitalizacyjne przewiduje się również w Krynicy – Zdroju, głównie w Parku Zdrojowym.   

Kontrakt przewiduje ochronę i zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych, ale na naszym terenie dotyczy to tylko Jeziora Rożnowskiego.

« 1 2 3 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama