Nowy numer 49/2020 Archiwum

Akcja w Starym Sączu

Członkowie stowarzyszenia dziękowali za św. Jana Pawła II w miejscu, które odwiedził w 1999 roku.

Blisko 300 członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej zgromadziło się 17 maja w Starym Sączu w przeddzień urodzin św. Jana Pawła II, by uczestniczyć w dziękczynieniu za  jego kanonizację. Data spotkania była znamienna jeszcze z jednego powodu: dokładnie rok temu Akcja Katolicka podczas pielgrzymki do Rzymu modliła się przy grobie Jana Pawła II i wraz z przedstawicielami ruchów i stowarzyszeń kościelnych całego świata uczestniczyła w czuwaniu modlitewnym z papieżem Franciszkiem w wigilię Zesłania Ducha św.

Spotkanie modlitewno – formacyjne ze względu na niesprzyjającą pogodę odbyło się w kaplicy Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania „Opoka”. Pierwszą konferencję zatytułowaną „Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych! - wierność członków Akcji Katolickiej papieskiemu przesłaniu” wygłosił ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelegent podał wiele cech charyzmatu Akcji Katolickiej, m.in. wskazując na dynamizm uświęcający, wyzwanie, powołanie, etykę błogosławieństw. Dokonał charakterystyki AK według szczegółowych kryteriów charyzmatycznego, eklezjalnego, sakramentalnego i moralnego.

Świadectwo o św. Janie Pawle II i jego wadowickim życiu przedstawił ks. infułat Jakub Gil z parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Przypomniał pobyt papieża w Starym Sączu i Wadowicach, akcentując siłę modlitwy pielgrzymów oczekujących na spotkanie z ojcem św. Spotkania te bowiem odbyły się w tym samym dniu, 16 czerwca 1999 roku, i choć do końca prawie pewne było, iż ojciec św. w nich uczestniczyć nie będzie z powodu choroby, jednak przyjechał. Na błoniach starosądeckich odbył swoistą wędrówkę po szczytach, ukazując życie jako drogę, pielgrzymowanie, natomiast w Wadowicach wspominał swoje życie wśród zwykłych ludzi, ulice i miejsca „przyziemne”. Kondycję ludzką cechuje taka właśnie rozpiętość: podróż po szczytach (ludzie gór, chcący zdobywać więcej, mający ideały) i droga po ulicach wśród zwykłych, szarych ludzi. W drugiej części wystąpienia ks. Gil przedstawił lata dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły, mieszkającego do 18 roku życia w Wadowicach. Zwrócił szczególną uwagę na atmosferę domu rodzinnego Karola Wojtyły- powiązanie religijności z patriotyzmem, a także na znamienny rys życiorysu przyszłego Papieża - wczesne odejście jego bliskich.

Po konferencjach została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. inf. Jakuba Gila w koncelebrze z asystentem diecezjalnym AK DT ks. dr. Janem Bartoszkiem, asystentami dekanalnymi i parafialnymi Akcji Katolickiej. W homilii ks. Gil nawiązał do przeżywanej na Placu św. Piotra uroczystości kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, na początku której odkrywał piękno Litanii do Wszystkich Świętych i snuł refleksje, jak przez wieki do rzeki świętości dopływają poszczególne osoby. Wspominał osobiste, bezpośrednie kontakty ze świętym Janem Pawłem II: wpierw rekolekcjonistą, potem wykładowcą, następnie metropolitą krakowskim, wreszcie papieżem. Nawiązując do papieskiego zawierzenia Maryi („Totus Tuus”) kaznodzieja podkreślał nie do przecenienia rolę matki w domu. Silnie zaakcentował znaczenie powołania do życia małżeńskiego. Najbliższe środowisko powinno być dla nas najważniejsze. Teraz idzie przez świat potężna kultura śmierci, niszczenie życia na początku i przy jego końcu. Konieczna jest obrona godności i wielkości człowieka. Być przy człowieku to droga do świętości: „gdy miłość mieć będziecie jedni ku drugim”.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama