Nowy numer 42/2019 Archiwum

Test rozwiązany

Znamy odpowiedzi na pytania z testu na zakończenie tegorocznej edycji Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego.

Apokalipsa

1. Dlaczego Apokalipsa św. Jana jest księgą nadziei?

Odp.: Apokalipsa św. Jana przypomina, że nawet na dnie piekła możliwa jest nadzieja. Jest ukierunkowana na pełną nadziei przyszłość. Autor odczytuje teraźniejszość w perspektywie przeszłości. Uchyla bramę tajemniczej przyszłości. Zło zagnieździło się w dziejach świata w następstwie działania człowieka i wielekroć wybucha oraz świętuje swoje zwycięstwo. Apokalipsa św. Jana stanowi objawienie w imieniu Boga ukrytego teologicznego sensu dziejów, których zewnętrzne przejawy zdają się jedynie uwikłane w absurdy i poddane tyrańskim rządom Bestii. Nadzieja na ostateczny, pozytywny cel, do jakiego zmierzają burzliwe ludzkie dzieje, staje się podporą dla obecnego czasu, w którym trzeba toczyć ostre i wielorakie walki ze złem, zachować niełatwą wierność, podejmować śmiałe zadania.

2. Jakie są najstarsze świadectwa starożytnego Kościoła na temat autora Apokalipsy św. Jana i z jakiego okresu pochodzą?

Odp.: Najstarszymi świadkami są św. Justyn i św. Ireneusz, którzy przez pewien czas przebywali w Efezie. Obaj stwierdzają, że autorem Apokalipsy jest św. Jan Apostoł. Pochodzą z II wieku.

3. O jakim męczenniku z powodu wiary pisze autor Apokalipsy św. Jana?

Odp.: W jednym z siedmiu listów (do Kościoła w Pergamonie) wspomniany jest męczennik Antypas, skazany na śmierć z powodu wiary „Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet za dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan” (Ap 2,13).

4. Jaka księga w zbiorze Starego Testamentu uchodzi za księgę Apokaliptyczną?

Odp.:  Jest to Księga Daniela.

5. Co to jest symbol? Jakie znaczenie on posiada?

Odp.: Symbol to „umowny, na analogii oparty znak, mający za zadanie uzmysłowić wartości innego, zazwyczaj wyższego rzędu. Do istoty symbolu należy to, że ma oznaczać inną rzeczywistość, ułatwiać poznanie czegoś, co jednak w pełni nie jest wyrażalne w znaku. Symbol bowiem nie tyle wyraża wprost tę rzeczywistość, ile raczej wywołuje analogiczny jej obraz”.

6. Jakie znaczenie posiada symbolika miast w Apokalipsie? Proszę podać przykłady.

Odp.: Rzym oznacza przepych, władzę, niemoralność i bałwochwalstwo, a Sodoma demoralizację. Do tej grupy można też zaliczyć symboliczną nazwę geograficzną Har-Magedon (Ap 16,16). Dosłownie znaczy góra Meggido. Autorzy Starego Testamentu piszą o równinie Meggido albo o twierdzy Megiddo na wielkiej równinie znajdującej się między górami Karmel (Samarią) a Galileą. Było to miejsce, na którym Izraelici ponieśli wiele klęsk. Har-Maggedon w Apokalipsie św. Jana jest symbolem totalnej klęski wrogów Boga, czyli Szatana i ludzi na jego usługach.

7. Co to znaczy, że Apokalipsa św. Jana jest księgą pozahistoryczna lub ponadhistoryczna?

Odp.: Apokalipsa św. Jana zasadniczo rzuca światło na sprawę końca świata, sądu ostatecznego, przyjścia Królestwa Bożego i oczywiście, na historię Kościoła, czyli jest to teologiczna wizja dziejów świata, akcentująca aspekt nadprzyrodzony i religijny dziejów świata. Autor opisuje sytuację Kościoła swoich czasów oraz przedstawia sytuację wspólnoty chrześcijańskiej ostatnich dni. Te ostatnie dni – jego zdaniem – już nadeszły. Stało się to z chwilą, gdy Syn Boży stał się człowiekiem i zstąpił na ziemię.

8. Przy pomocy jakich określeń autor przedstawia w prologu Jezusa?

Odp.: Z kolei autor przekazuje wyznanie, które wymienia siedem określeń Jezusa: 1) Chrystus; 2) Świadek Wierny; 3) Pierworodny [wśród] umarłych; 4) Władca królów ziemi; 5) Ten, który nas miłuje; 6) który nas uwolnił od naszych grzechów; 7) „uczynił nas królestwem – kapłanami”. Te określenia streszczają wiarę pierwotnego Kościoła w Jezusa.

« 1 2 3 4 5 »
DO POBRANIA: |

Zobacz także

Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone przez internautów komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Sponsorowane

Https://Www.AUTOdoc.PL