Nowy numer 49/2020 Archiwum

Jesienna rekrutacja

Na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII trwa nabór na studia magisterskie.

Do 29 września trwa rekrutacja na specjalność katechetyczno-pastoralną (studia dla osób świeckich i zakonnych) i socjalno-charytatywną (studia dla osób świeckich i zakonnych) Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają świadectwo dojrzałości lub jego wiarygodną kopię, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub jego wiarygodną kopię, wypełniony kwestionariusz, opinię duszpasterza (proboszcza lub katechety), 3 fotografie, zaświadczenie lekarskie, kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie WTST w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 6. Podstawą przyjęcia są wyniki świadectwa dojrzałości lub świadectwo maturalne ("stara matura").

Z kolei do studiowania na krakowskim Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II zachęca rektor ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, którego komunikat dotyczący rekrutacji został odczytany wczoraj w kościołach diecezji. – Prowadzimy studia na 13 interesujących kierunkach: teologii, turystyce religijnej, filozofii, historii, historii sztuki, ochronie dóbr kultury, turystyce historycznej, muzyce kościelnej, archiwistyce i zarządzaniu dokumentacją, studiach historyczno-społecznych oraz dziennikarstwie i komunikacji społecznej, naukach o rodzinie, pracy socjalnej. Prowadzimy też studia doktoranckie w zakresie teologii, filozofii i historii. Można u nas także uzyskać licencjat kościelny z prawa kanonicznego. Podobnie jak nasz patron św. Jan Paweł II jesteśmy otwarci na młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę i poszukiwać prawdy, dlatego studia dzienne są u nas bezpłatne. Nasze dyplomy są w pełni uznawane przez Rzeczpospolitą Polską i pozostałe kraje Unii Europejskiej – mówi rektor.

Szczegółowe informacje na temat ofert dydaktycznej i zasadach rekrutacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.upjp2.edu.pl oraz www.wt.diecezja. tarnow.pl

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama