Nowy numer 3/2021 Archiwum

Sukces czy wybieg?

W Nowym Sączu demontują pomnik Armii Czerwonej.

Robotnicy przystąpili dziś do częściowych prac demontażowych pomnika Armii Czerwonej przy Al. Wolności.

We wrześniu przed monumentem odbyła się demonstracja, w czasie której obrzucono pomnik słoikami z farbą. Demonstrujący zapowiedzieli kolejną pikietę na 9 listopada. Być może nie będzie potrzebna… Kolejną kwestią do rozwiązania jest przeniesienie szczątków pochowanych przy pomniku żołnierzy na cmentarz komunalny. Ma to, zgodnie z decyzją wojewody małopolskiego, nastąpić w 2015 roku. Więcej informacji na stronie sadeczanin.info.pl

Poniżej publikujemy oświadczenie Jerzego Gwiżdża, zastępcy prezydenta Nowego Sącza:

„31 października 2014 roku spotkałem się z organizatorami zamierzonej na 9 listopada 2014 roku demonstracji pod pomnikiem przy mogile żołnierzy Armii Czerwonej przy Al. Wolności w Nowym Sączu. Moi rozmówcy oświadczyli, że uczestnicy demonstracji doprowadzą do usunięcia symboli sowieckich na pomniku przy Al. Wolności, przy użyciu stosownych narzędzi takich jak młotki, łomy, kilofy.

Po rozmowie z prezydentem miasta Ryszardem Nowakiem, zwróciłem się do Wojewody Małopolskiego o wyrażenie zgody na demontaż płaskorzeźby i zatarcie innych symboli sowieckich na pomniku w dniu 5 listopada 2014 roku. Zakres planowanych działań jest zgodny z wyrażoną na piśmie wolą Rady Ochrony Walk i Męczeństwa i nie godzi w stosunki polsko-rosyjskie.

Wojewoda Małopolski Jerzy Miller w rozmowie telefonicznej wieczorem 4 listopada 2014 roku odniósł się pozytywnie do mojego wystąpienia.
W konsekwencji z pomnika zostały usunięte symbole świadczące o sowieckiej dominacji nad Polską. Zdemontowana płaskorzeźba, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego, została zdeponowana w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Podczas prac nie naruszono grobu żołnierzy Armii Czerwonej, który pozostaje przy Al. Wolności do czasu zapowiedzianego przez Wojewodę Małopolskiego przeniesienia szczątków żołnierskich na miejsce wyznaczone na cmentarzu komunalnym przez prezydenta miasta Nowego Sącza w styczniu 2013 roku. Wojewoda Małopolski zapowiedział ekshumację zwłok na 2015 rok.

Podejmując działania w tej sprawie, po rozmowie z determinowanymi w swej postawie organizatorami demonstracji i w uzgodnieniu z prezydentem miasta Ryszardem Nowakiem, miałem na uwadze przede wszystkim zapobieżenie powtórnemu starciu się demonstrujących z policją w odniesieniu do obcej, także przez władze sądeckie nietolerowanej w przestrzeni publicznej symboliki sowieckiej dominacji, którą w Nowym Sączu wyrażały płaskorzeźba i inskrypcje na pomniku przy mogile wojennej przy Al. Wolności. Pragnę podkreślić, iż odnosimy się z szacunkiem do żołnierzy – osób spoczywających do czasu ekshumacji Ich szczątków przy Al. Wolności w znajdującym się tam grobie. Z szacunkiem odnosimy się też do obowiązującego prawa. Usunięcie symboliki sowieckiej z pomnika przy mogile wojennej jest zgodne z prawem.

Wyrażam nadzieję, że po podjętych działaniach nie dojdzie 9 listopada 2014 roku do żadnych incydentów pod mogiłą przy Al. Wolności, albowiem to co nam, Polakom, zostało narzucone siłą, nie powinno być źródłem konfliktu pomiędzy nami, Polakami.

Wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż.”

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama