Nowy numer 3/2021 Archiwum

Wiara w nauce św. Pawła

Wiara apostoła narodów opiera się na prawdzie o zmartwychwstaniu Chrystusa.

Stąd też pełne nadziei i radości są słowa Pawła „Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.” (1Kor 15,20).

W ten sposób Paweł wyraża centralną formułę wiary, którą przekazała mu tradycja: „Chrystus został wskrzeszony z martwych” (1Kor 15,4.12). Zmartwychwstałego  Chrystusa określa jako „pierwszy z umarłych”. Wyrażenie to wskazuje, iż Chrystus jest nie tylko pierwszym z umarłych, który zmartwychwstał, ale także że Jego zmartwychwstanie jest zapowiedzią i gwarancją przyszłego zmartwychwstania umarłych. Zmartwychwstanie to dokona się w określonym porządku u końcu czasów, gdy Chrystus „przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc” (1Kor 15,24).  Zmartwychwstanie umarłych nastąpi w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa (zob. 1Tes 2,19; 3,13; 4,15; 5,23). Powtórne przyjście Chrystusa i zmartwychwstanie umarłych oznacza „koniec” dziejów świata[8].

Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa a co z tym się nierozerwalnie łączy – prawda o zmartwychwstaniu wszystkich zmarłych jest podstawowym i centralnym elementem chrześcijańskiego wyznania wiary. Zakwestionowanie wiary w zmartwychwstanie umarłych wyklucza jednocześnie wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. Obydwa te fakty są ze sobą ściśle związane. Wiara w zmartwychwstanie jest dla wszystkich wierzących źródłem ufności i imperatywem by czynić dobro.[1] Zob. szerzej M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Częstochowa 2009, s. 472-481.

[2] Apostoł Piotr podkreśla, iż „żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie” (1P 1,20-21).

[3] Zob. W. Barclay, Listy do Koryntian, Poznań 2002, s. 103.

[4] Zob. szerzej K. Romaniuk, Wiara w zmartwychwstanie, pusty grób i pojawienie się zmartwychwstałego Chrystusa, Katowice 1981; J. Czerski, Pierwszy List do Koryntian, Wrocław 2009, s. 666.

[5] Szymon – Kefas był znany Koryntianom  (1Kor 1,12; 3,22; 9,5).

[6] Nowy Testament wymienia trzech Jakubów: Jakuba apostoła, syna Zebedeusza i brata Jana ewangelisty, zwanego Starszym; Jakuba apostoła, syna Alfeusza, zwanego Młodszym, o którym nic bliższego nie wiadomo oraz Jakuba, syna Kleofasa i Marii, brata Jezusa, czyli kuzyna. Do grona uczniów Jezusa przyłączył się dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. Kierował Kościołem jerozolimskim i odegrał ważną rolę na Soborze Jerozolimskim (zob. Dz 12,17; 15,13; 21,18). Paweł nazywał go „bratem Pana” (Ga 1,19) i zaliczał do „filarów Kościoła” (Ga 2,9).

[7] Zob. Dz 9,1-21; 22,6-21; 26,12-18; por. Ga 1,11-17; Flp 3,3-17; 1Tm 1,12-16. Spotkanie u bram Damaszku, z którym łączy się nawrócenie i powołanie na apostoła, Paweł odróżnia od innych przeżyć i wizji, które wspomina w 2Kor 12,1-10.

[8] Zob. szerzejJ. Kozyra, Aspekty teologiczne paruzji Chrystusa w 1 Kor 15, Studia Śląskie 10(1997), s. 14-44.

 

« 11 12 13 14 15 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..
Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Pytanie

W której księdze Starego Testamentu pojawia się postać jakby Syna Człowieczego?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl

lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor